Praktiski
Dārzs

Pļava ar silpurenēm. Kā saglabāt?0

Foto – Shutterstock

Kā saglabāt pļavā augošās silpurenes un gaiļpiešus? VELTA OGRES NOVADĀ

Silpurenes mīl gaismu

Latvijā ir sastopamas divas sugas – pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis) un meža silpurene (Pulsatilla patens). Abas ir iekļautas Latvijas Sarkanās grāmatas komerciāli apdraudēto sugu kategorijā.

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vecākās ekspertes Anitas Namatēvas teiktā, pļavas silpurene ir sastopama visā Latvijā, taču biežāk izplatīta Piejūras zemienē – Rietumlatvijā un Rīgas apkārtnē. Sugas dzīvotne ir smilšainas kāpas, sausi priežu meži, smilšainas nogāzes.

Meža silpurene pārsvarā sastopama Austrumlatvijā, tā samazinās virzienā uz Kurzemi (Piejūras zemienes Kurzemes daļā tā nav sastopama). Sugas dzīvotne ir sausi priežu sili, mežmalas ar karbonātisku augsni. Meža silpurene ir suga, kurai ir veidojams mikroliegums (MK noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikrolieguma izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”).

Silpurenes pļavās īsti neaug. Kāpās, vēja pārpūtes līdzenumos dažkārt veidojas klajumi, kas tiek apsaimniekoti kā ganības vai pļavas, tāpēc iznāk, ka silpurenes aug pļavā. Abas silpureņu sugas sava dekoratīvā izskata dēļ bieži tiek iznīcinātas, mēģinot tās izrakt un pārstādīt. Taču savvaļas sugu īpatņus nevar pārstādīt, jo silpurenēm ir ļoti liela sakņu sistēma, kurai ir arī simbioze ar baktērijām. Ja, rokot lielu augu, norauj sakņu spurgaliņas, tas neieaug. Silpurenēm patīk augt skrajos mežos, tās ir gaismu mīlošas sugas.

 

Gaiļpiesi audzē dārzos

Augstais gaiļpiesis (Delphinium elatum) biežāk sastopams Viduslatvijā. Tā ir ļoti dekoratīva meža un krūmāju suga, kas plaši tiek kultivēta un nereti pārgājusi savvaļā. Mīl augt kaļķainā augsnē. Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijā.

 

Nevajag izjaukt dabisko dzīvotni

Katrai aizsargājamai sugai ir prasības pēc noteiktiem dzīves apstākļiem. Reti sastopamas un aizsargājamas ir tādas sugas, kuras visbiežāk nespēj piemēroties cilvēka darbības vai dabiskas attīstības rezultātā izmainītiem vides apstākļiem. Kā saglabāt aizsargājamās sugas? Galvenais nosacījums ir sugu atradnēs nodrošināt atbilstīgus gaismas un mitruma apstākļus. Piemēram, meža silpurenes atradnēs teritorijai neļaut aizaugt ar krūmiem un zāli, neļaut uzkrāties biezam sūnu slānim. Ja suga konkrētā vietā plaši izplatīta, tātad tur tai ļoti patīk. Tiklīdz vide tiks izmainīta, augi iznīks.

 

LA.lv