Praktiski
Manas tiesības

Pircējs veikalā sataisa skaļu kašķi ar pārdevēju. Vai policija drīkst arestēt un sodīt?0

Foto-Fotolia

Mani aizturēja policijas darbinieki, jo es veikalā sāku dusmīgi un skaļi strīdēties ar pārdevēju, kad man neizdeva pareizu atlikumu. Pārdevēja izsauca policiju, un mani uzreiz aizveda uz policijas iecirkni, kur noturēja trīs stundas, bet pēc tam sastādīja protokolu par sīko huligānismu. Kad es palūdzu atļauju piezvanīt paziņam, kurš ir jurists, policijas darbinieki pateica, ka es varu zvanīt tikai savam advokātam. Tāda man diemžēl nav, un es pats savas tiesības īsti nezinu, tāpēc gribētu saņemt konsultāciju. Kas var būt pārkāpēja un cietušā pārstāvis vai aizstāvis administratīvā pārkāpuma gadījumā? RAITIS RĪGĀ

Aizstāvji

Juriste Kristīne Krēsliņa skaidro, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 262. pants paredz tādu jēdzienu kā aizstāvis. Šis pants nosaka, ka fiziskajai personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības uz aizstāvību. Tiesības uz aizstāvību persona var īstenot pati vai uzaicinot par aizstāvi pēc savas izvēles citu pilngadīgu personu, kurai nav nodibināta aizgādnība – tātad šai personai nav obligāti jābūt advokātam. Nepilngadīgai personai aizstāvi pieaicina tās likumiskais pārstāvis.

Fiziskas personas aizstāvja pilnvarojumu var noformēt divējādi – ar notariāli apliecinātu pilnvaru vai mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas. Tiesas sēdē mutvārdos dotais pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā. Ja fiziskās personas aizstāvis ir zvērināts advokāts, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma.

Aizstāvis neaizvieto aizstāvamo personu, bet rīkojas tās interesēs.

Pārstāvji

Juridisko personu, piemēram, uzņēmumu vai veikalu, ko sauc pie administratīvās atbildības, kā arī cietušo, kas ir juridiska persona, pārstāv tās pilnvaroti pārstāvji. Juridiskās personas pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai apliecina ar dokumentiem, no kuriem izriet amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu, piemēram, statūti.

Cietušo, kas ir pilngadīga fiziska persona, var pārstāvēt jebkura pilngadīga persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, pamatojoties uz cietušā pilnvarojumu, ko noformē kā notariāli apliecinātu pilnvaru, vai cietušā likumiskais pārstāvis bez īpaša pilnvarojuma.

Cietušais var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas. Tiesas sēdē mutvārdos dotais pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā. Cietušo, kas ir nepilngadīga fiziskā persona, pārstāv tās likumiskais pārstāvis bez īpaša pilnvarojuma.

LA.lv