Darbs, Manas tiesības

Tiesas piespriests darbs. Kurā laikā un cik ilgi?

Foto - Shutterstock

Manam mazdēlam tiesa piesprieda veikt piespiedu darbu. Vai likumā noteikts, cik stundas dienā jāstrādā? Vai var likt to darīt brīvdienās un svētkos? SKAIDRĪTE TALSU NOVADĀ

Krimināllikumā teikts, ka piespiedu darbs kā pamatsods vai papildsods ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamos darbos, ko notiesātais vai persona, kurai piespiedu darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, izcieš, veicot dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos uzdevumus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.

Piespiedu darbu kā pamatsodu nosaka uz laiku no 40 līdz 280 stundām. Prokurors var piemērot ne vairāk kā pusi no attiecīgajā likuma pantā paredzētā maksimālā piespiedu darba ilguma. Piespiedu darbu kā papildsodu uz laiku no 40 līdz 100 stundām var noteikt personām, kuras notiesātas nosacīti. Soda izciešanas laikā ieskaita tās stundas, ko notiesātais nostrādājis piespiedu darbā.

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 136. pantā ir noteikts piespiedu darba izciešanas laiks. Notiesāto drīkst nodarbināt darba dienās ne vairāk par divām stundām, bet ar viņa piekrišanu – ne vairāk par četrām stundām no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un ne vairāk par astoņām stundām brīvdienās un svētku dienās. Ja notiesātais nestrādā un nemācās, viņu drīkst nodarbināt līdz astoņām stundām dienā.

Notiesātajiem, kuri iesaistīti piespiedu darbā, nedēļā jānostrādā ne mazāk par 12 stundām, bet, ja izpildes institūcija nevar regulāri nodrošināt veicamos pienākumus, viņus piespiedu darbā drīkst nodarbināt arī mazāku laiku.

Ja notiesātais ir jaunāks par 15 gadiem vai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību, viņu drīkst nodarbināt ne ilgāk par divām stundām dienā un 10 stundām nedēļā mācību gada laikā un ne ilgāk par četrām stundām dienā un 20 stundām nedēļā brīvlaikā. Ja notiesātais ir vecāks par 15 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu un neturpina iegūt pamatizglītību, viņu drīkst nodarbināt ne ilgāk par septiņām stundām dienā un 35 stundām nedēļā.

Ja notiesātā pamatdarbs atrodas ārvalstī vai ir saistīts ar periodisku uzturēšanos ārpus Latvijas, vai viņa izglītības iestāde atrodas ārvalstī, notiesātajam gada laikā no tiesas nolēmuma (vai prokurora priekšraksta par sodu) spēkā stāšanās dienas jānostrādā ne mazāk kā puse no piespriestā soda.

SVARĪGI

Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām.

 

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

Pievienot komentāru