Praktiski
Manas tiesības

Pienācīga cieņa, izskats un vieta. Kad, cik ilgi un kā ir jāizkar valsts karogs?0

Foto-LETA

Lūdzu, atgādiniet, kur un kā jālieto mūsu valsts karogs! Diemžēl Rīgā valsts svētkos pie mājām drīzāk redzu izkārtas netīras lupatas, nevis karogus. Daži pie privātmājām karogus tur izliktus katru dienu. Vai tā vispār ir atļauts darīt un valsts karogs nav paredzēts tikai īpašām svētku reizēm? VOLDEMĀRS RĪGĀ

! Latvijas valsts karogs ir mūsu valsts simbols. Tas nedrīkst būt netīrs, noplucis un izbalējis, tam jāierāda valsts simbolam pienācīga vieta.

Latvijas valsts karoga likums nosaka tā lietošanas vispārīgos noteikumus, kā arī aizliegumu, kad karogu nedrīkst lietot. Likuma 3. pants paredz, ka Latvijas valsts karogu lieto šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu. Karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas atrodas avārijas stāvoklī vai kuru fasāde tiek remontēta, kā arī citās nepiemērotās vietās un situācijās. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu. Ja tas kļuvis lietošanai nederīgs, tas jāiznīcina diskrētā veidā.

Latvijas valsts karogu pastāvīgi novieto:

1) Rīgas pils Svētā gara tornī un pie Latvijas Valsts prezidenta rezidences Rīgas pilī;

2) pie Latvijas Valsts prezidenta vasaras rezidences Jūrmalā;

3) virs Saeimas galvenās ēkas un pie Saeimas galvenās ēkas;

4) pie Ministru kabineta ēkas;

5) pie ministriju ēkām;

6) pie tiesu ēkām;

7) pie Ģenerālprokuratūras un Tiesībsarga biroja ēkas;

8) pie Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba ēkas;

9) pie Latvijas Bankas centrālās ēkas un pie Latvijas Bankas filiāļu ēkām;

10) pie republikas pilsētu un novadu domju ēkām;

11) Latvijas robežkontroles punktos un robežpārejas punktos;

12) pie Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām, ja tas ir tehniski iespējams un nav pretrunā ar uzņemošās valsts normatīvajiem aktiem un diplomātiskā protokola tradīcijām;

13) pie izglītības iestāžu ēkām.

! To var pastāvīgi novietot arī pie citām ēkām, taču stingri noteikts, ka jāgarantē karogam pienācīga cieņa un izskats.

Arī Latvijas valsts karoga lietošana svētku, atceres un atzīmējamās dienās ir precīzi noteikta. Pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamajām ēkām karogu izkar 1. un 4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī un 18. novembrī, bet sēru noformējumā – 25. martā, 14. un 17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. To var izkārt arī tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot, ka nekas slikts ar karogu nenotiks un ka visi izrādīs tam cieņu.

LA.lv