Praktiski
Manas tiesības

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu audzināšanu: cik un kā varēs saņemt, kam nepienāksies0

Foto – Shutterstock

No šā gada 1. marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs piemaksu. To paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Cik un kā varēs saņemt

Piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem piešķirts ģimenes valsts pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam:

• par diviem bērniem – 10 eiro mēnesī;

• par trim bērniem – 66 eiro mēnesī;

• par katru nākamo bērnu – 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē (par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī utt.).

Iesniegums piemaksas piešķiršanai nav nepieciešams, jo piemaksas apmēru VSAA noteiks atbilstīgi tam, par cik bērniem konkrētajam pabalsta saņēmējam piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem tas jau ir piešķirts par diviem vai vairāk bērniem, piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta VSAA aprēķinās un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim. Tas nozīmē, ka aprīlī piemaksa tiks izmaksāta par martu un aprīli, bet turpmāk, sākot no maija, to izmaksās katru mēnesi kopā ar ģimenes valsts pabalstu.

Kam nepienākas

Nosakot ģimenes valsts pabalsta apmēru, bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Taču, nosakot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, bērnu skaitā neiekļauj:

• mirušos bērnus;

• bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs;

• bērnus, kas vecāki par 20 gadiem;

• bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās;

• bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un pabalsts par viņiem nav piešķirts;

• citos gadījumos, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Mainoties bērnu skaitam, VSAA pārskatīs piemaksas apmēru vai arī pārtrauks tās izmaksu.

UZZIŅA

Piemaksa netiek piešķirta par katru bērnu, bet viena piemaksa par kopējo bērnu skaitu, par kuriem saņem pabalstu.

SVARĪGI

• Ja par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte, ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē, bet piemaksas apmēru ietekmē, jo, piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais cilvēks saņem ģimenes valsts pabalstu. Tātad piemaksas apmērs būs lielāks, ja pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

• Piešķirot ģimenes valsts pabalstu un nosakot bērnu skaitu ģimenē, tiek ņemti vērā pabalsta pieprasītājam reģistrētie (viņam dzimušie) bērni. Ģimenēs, kur katram no vecākiem ir savi bērni, kā ir arī kopīgi bērni – ja pabalstu par kopīgi dzimušo bērnu pieprasa piešķirt tas vecāks, kuram ir lielāks kopējais viņam dzimušo bērnu skaits, ģimenes valsts pabalsta apmērs tiek noteikts lielākā apmērā.

• Bērna aizbildnim, adoptētājam, personai, kura faktiski audzina bērnu, tajā skaitā audžuģimenei piemaksas apmēru tāpat nosaka, ņemot vērā, par cik bērniem kopā piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

UZZIŅA

• Atgādinām, ka ģimenes valsts pabalsta apmērs 2018. gadā nemainās: • par pirmo bērnu – 11,38 eiro mēnesī; • par otro bērnu – 22,76 eiro mēnesī; • par trešo bērnu – 34,14 eiro mēnesī; • par ceturto un katru nākamo bērnu – 50,07 eiro mēnesī.

• No 2018. gada 1. janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā. VSAA šo pabalstu par laika periodu no 2018. gada 1. janvāra, par kuru ir tiesības pabalstu saņemt, izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

LA.lv