Praktiski
Manas tiesības

Pie mājas grasās nozāģēt kokus zem elektrības līnijas. Kam pēc tam tie ir jāsakārto?0

Foto-Fotolia

AS “Sadales tīkls” manā īpašumā pie mājas attīrīs elektrolīnijas trasi, tāpēc jānozāģē lieli koki. Vai darbu veicējiem tie tikai jānozāģē vai arī jāsakrauj kaudzēs? AINA BEVERĪNAS NOVADĀ

Skaidro uzņēmuma “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova: – Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu zemes īpašniekam, kura īpašumu šķērso gaisvadu elektrolīnija, jārūpējas, lai zem tās neaugtu koki un krūmi, kā arī regulāri jākopj ārpus elektrolīnijas trases augošo koku vainagi, lai tie neapdraudētu elektrolīnijas drošību. Ja zemes īpašnieks savā īpašumā esošos kokus nekopj, elektrolīnijas trases tīrīšanu, elektrolīniju apdraudošo koku un to zaru apzāģēšanu veic AS “Sadales tīkls” vai sadarbības partneri, ar kuriem noslēgts līgums. Aizsargjoslu likums nosaka, ka elektrolīnijas trasei jābūt pilnībā attīrītai no kokiem un krūmiem, savukārt elektrolīniju aizsargjoslās jāveic elektrolīniju apdraudošo koku nozāģēšana, ko “Sadales tīkls” periodiski veic visā Latvijā – gan mežainos apvidos, gan apdzīvotās vietās.

Elektrolīnijas trašu tīrīšanas laikā nozāģētie koki un to zari pieder zemes īpašniekam. Pēc darbu pabeigšanas tie tiek atstāti trases ārējā malā vai, vienojoties ar zemes īpašnieku, citā vietā. Ja zemes īpašnieks informē, ka viņam šie materiāli nav nepieciešami, tos utilizē. Atsevišķos gadījumos, ja nozāģētos kokus un krūmus elektrolīnijas trases malā novietot nav iespējams, piemēram, blakus atrodas grāvis, upe vai labības lauks, tos izvieto izklaidus, neveidojot lielas zaru kaudzes. Par zaru savākšanu vai atstāšanu elektrolīnijas trasē darbu veicējs vienojas ar zemes īpašnieku pirms plānoto darbu uzsākšanas. Savukārt pilsētās nozāģētie koki un to zari pilnībā tiek utilizēti, ievērojot pašvaldības noteiktās prasības. Veikto darbu vieta tiek sakārtota pēc visu darbu pabeigšanas šajā teritorijā.

LA.lv