Praktiski
Manas tiesības

Pensiju un atlīdzību indeksācija jau tuvojas. Kam tā būs un cik liela?0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka šā gada 1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 349 eiro.

Tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 349 eiro. Palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra – jo tā lielāka, jo prāvāks pielikums. Piemēram, 200 eiro pensija kļūs lielāka par 8,78 eiro. Savukārt pensijām un atlīdzībām, kas ir lielākas par 349 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 349 eiro, tāpēc pensija palielināsies par 15,32 eiro.

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem piemēros indeksu 1,0439 neatkarīgi no pensijas lieluma.

Indeksēs tikai pensijas apmēru, neņemot vērā piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam). Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet piemaksa – 15 eiro, indeksēs tikai 200 eiro. Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Indeksēs vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kas piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2017. gada 30. septembrim.

UZZIŅA

2017. gada oktobrī pensiju un apdrošināšanas atlīdzību pārskatīšanai piemērojamais kopējais indekss 1,0439 veidojas no patēriņa cenu indeksa laikposmā no 2016. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam (1,0265) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu (50% x 0,0348 = 0,0174).

LA.lv