Praktiski
Manas tiesības

Pēc sievas nāves vīrs ir vienīgais mantinieks. Vai tas jāpierāda, kādi dokumenti nepieciešami?0

Foto-Andrey_Popov/Shutterstock

Nupat nomira mana sieviņa, apglabāju godam. Kad var sākt kārtot mantojumu, ja es esmu vienīgais mantinieks (bērnu mums nebija, un arī nekādu tuvu radinieku sievai nav)? Vai man jāpierāda, ka esmu vienīgais mantinieks? Kādi dokumenti būs vajadzīgi? VILIS MADONAS NOVADĀ

Mantojuma lietas jākārto pie notāra. Ja esat vienīgais mantinieks, tad, visticamāk, nekādu problēmu nebūs – varat to darīt tūlīt pēc bērēm, taču dokumenti, kas to apliecina, gan būs vajadzīgi. Lai uzsāktu mantojuma lietu, zvērināts notārs vispirms pārliecināsies par mantojuma atstājēja nāvi. To apliecina miršanas apliecība. Mantojot pēc likuma (ja nav testamenta), laulības fakta pierādīšanai notāram būs jāiesniedz laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), bet, ja laulība noslēgta pie garīdznieka, kuram ir atbilstīgās konfesijas vadības atļauja, – viņa parakstīta laulības apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

Pēc tam notārs sagatavos iesniegumu, kur mantinieks izsaka savu gribu pieņemt mantojumu. Mantošanas iesniegumā jānorāda mantojuma atstājēja vārds, uzvārds, personas kods, nāves diena un pēdējā dzīvesvieta, bet, ja tā nav zināma, – mantojamās mantas vai tās galvenās daļas atrašanās vieta. Mantojuma atstājēja pēdējo dzīvesvietu parasti pierāda ar pašvaldības vai citas kompetentas iestādes izziņu. Visticamāk, ka jums būs jāiesniedz arī kustamās mantas un nekustamā īpašuma novērtējums, taču nekustamais īpašums nav jānovērtē, ja tā kadastrālā vērtība noteikta gada laikā no mantojuma lietas uzsākšanas dienas.

!!! Tātad pārdzīvojušā laulātā iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina tajā minētos faktus. Pēc tam zvērināts notārs izsludinās mantojuma atklāšanos pēc jūsu lūguma vai pēc savas iniciatīvas, un tad varēsiet tikt pie mantojuma.

LA.lv