Citas tiesības, Manas tiesības

Pēc operācijas grūti pārvietoties. Vai ar darbnespējas lapu pietiek, lai atliktu tiesas sēdi civillietā?

Foto - Shutterstock

Man nesen veica mugurkaula operāciju, tāpēc pārvietojos ar grūtībām, bet pēc pāris nedēļām jādodas tiesu. Vai ar darbnespējas lapu pietiek, lai atliktu tiesas sēdi civillietā? LIENE SIGULDĀ

Civilprocesa likuma 156. panta pirmajā daļā teikts: ja uz tiesas sēdi nav ieradies kāds no lietas dalībniekiem, liecinieks, eksperts vai tulks, tiesa tik un tā uzsāk lietas izskatīšanu, ja vien saskaņā ar šā likuma 209. vai 210. pantu nav pamata to atlikt.

Civilprocesa likuma 209. panta 2. punkts paredz, ka tiesa atliek lietas izskatīšanu, ja kāds no lietas dalībniekiem neierodas tiesas sēdē attaisnojoša iemesla dēļ. Tiesai būs jāizvērtē lietas dalībnieka iesniegums par tiesas sēdes atlikšanu un tam pievienotie dokumenti, tostarp darbnespējas lapa. Konstatējot, ka šie dokumenti neliecina par personas nespēju slimības dēļ ierasties sēdē, tiesa to var atzīt par neattaisnojošu iemeslu.

Tāpēc iesniegumā par tiesas sēdes atlikšanu jānorāda konkrēti apstākļi, kas liedz jums ierasties tiesas sēdē, piemēram, fakts, ka nesen veikta operācija un vēl ir grūtības pārvietoties. Iesniegumam derētu pievienot arī medicīniskos dokumentus, kas var apliecināt saslimšanas nopietnību, piemēram, izrakstu no slimnieka medicīniskās kartes, izrakstu no slimnīcas u.tml.

Pievienot komentāru