Ģimene, Manas tiesības

Kā noteikt paternitāti, ja vīrietis miris? Skaidro juriste Kristīne Krēsliņa

Foto - Shutterstock.com

Mana bērna tēvs gāja bojā, kad mazajam bija gandrīz gads. Mēs nebijām salaulājušies, bet dzīvojām kopā. Kad biju grūtniecības sestajā mēnesī, ar draugu nopietni sastrīdējāmies, un viņš aizgāja dzīvot pie savas mātes, tāpēc kā bērna tēvs nav reģistrēts. Īsi pirms savas nāves viņš tomēr atgriezās pie mums, bet mēs nepaspējām sakārtot dokumentus. Vai es varētu tagad viņu ierakstīt kā bērna tēvu? Viņa māte neiebilst, jo tas ir dēla vienīgais bērns un viņas vienīgais mazbērns. LIENE TALSU NOVADĀ

Ja vīrietis, no kura bērns radies, ir miris, viņa māte, aizbildnis un bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas var prasīt tiesas ceļā konstatēt paternitātes faktu.

Ja nerodas strīds par tiesībām, kuru izšķiršana ir tiesas kompetencē, lieta jāizskata sevišķā tiesāšanās kārtībā.

Tas nozīmē, ka jums jāiesniedz tiesai rakstisks pieteikums (nevis prasība). Pieteikumā jānorāda:

> tiesas nosaukums, kurai pieteikums iesniegts (rajona vai pilsētas tiesa pēc jūsu deklarētās dzīvesvietas);

> pieteicēja (jūsu) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – reālā dzīvesvieta (ja piekrītat elektroniskajai saziņai ar tiesu, jānorāda arī elektroniskā pasta adrese, papildus varat nosaukt citu adresi saziņai ar tiesu);

> ieinteresētās personas (šajā gadījumā vīrieša māte) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – reālā dzīvesvieta (ieinteresētajai personai personas kodu norāda, ja tas ir zināms);

> pieteikuma būtība un pamatojums;

> apstākļi, ar kuriem pieteikums pamatots, un pierādījumi, kas tos apstiprina;

> likums, ar kuru pieteikums pamatots (šajā gadījumā pieteikumu varat pamatot ar Civillikuma 158. panta otro daļu);

> pieteicēja lūgums (šeit jūs varat lūgt tiesu konstatēt paternitātes faktu, proti, to, ka bērna tēvs ir konkrētais vīrietis);

> pievienoto dokumentu saraksts;

> pieteikuma sastādīšanas laiks.

Šajā lietā noteikti būs jāpieaicina arī bāriņtiesa. Lietās par paternitātes fakta konstatēšanu tiesai jānoskaidro jebkuri pierādījumi, ar kuriem iespējams noteikt bērna izcelšanos no konkrētas personas vai izslēgt to. Var veikt arī DNS ekspertīzi ar iespējamu nelaiķa mirstīgo atlieku ekshumāciju bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.

UZZIŅA

Par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās jāsamaksā 42,69 eiro valsts nodeva.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

2 Komentāri

Pievienot komentāru