Praktiski
Manas tiesības

Pašvaldība neatļauj bērnam vienlaikus apmeklēt mūzikas un mākslas skolas nodarbības. Kā rīkoties?0

Foto-Fotolia

Meita spēlē flautu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā, turpat vēlas apgūt arī zīmēšanu, jo vairāki pedagogi teikuši, ka viņai ir talants. Bet Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas administrācija atbild, ka pašvaldība to nepieļauj, bērns var mācīties tikai mūziku vai tikai zīmēšanu. Kāpēc šāda diskriminācija? Vai tiešām Lielvārdes novada pašvaldība uzskata, ka uz bērnu rēķina var ietaupīt? ZANE LIELVĀRDĒ

Lielvārdes novada Izglītības nodaļas speciāliste Inga Škapare skaidro, ka Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā (LNMMS) tiek īstenotas 13 profesionālās ievirzes mūzikas programmas un viena vizuāli plastiskās mākslas programma.

LNMMS finansējumu veido valsts budžeta dotācija, kas tiek aprēķināta un piešķirta atbilstoši MK noteikumiem, un Lielvārdes novada pašvaldības finansējums. Tieši valsts budžeta dotācija tiek piešķirta vienam izglītojamajam, kas vienlaikus apgūst vienu izglītības programmu. “Lielvārdes novada pašvaldības finansējums tiek izlietots LNMMS infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, skolēnu pārvadājumiem un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, jo valsts dotācija pedagogiem nodrošina tikai minimālo darba samaksas likmi – 680 eiro, kas nav konkurētspējīga, lai piesaistītu augsti kvalificētus pedagogus,” skaidro Lielvārdes novada pašvaldības komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Irēna Romanovska.

Pēc novada izglītības speciālistu teiktā, vēl viens no iemesliem, kāpēc tiek atbalstīta tikai viena izglītības programma vienam izglītojamajam, ir maksimālā pieļaujamā mācību slodze. Mācību stundu skaits vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā. Apgūstot divas profesionālās ievirzes izglītības programmas, mācību slodze tiek būtiski pārsniegta. Jāņem vērā arī izglītojamā slodze vispārizglītojošajā izglītības iestādē.

Lai nodrošinātu visu vecumu bērnu un jauniešu dažādu interešu vajadzībām atbilstošu piedāvājumu, Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes piedāvā interešu izglītības programmas, to skaitā arī vizuāli plastiskās mākslas jomā. “Ja būtu gana liels sabiedrības pieprasījums un pietiekams interesentu skaits programmas saskaņošanai, šādu interešu izglītības programmu varētu īstenot arī LNMMS,” informē Irēna Romanovska.

Jāatzīst, ka ir novadi, kur bērniem ļauj vienlaikus mācīties gan mūziku, gan mākslu profesionālās ievirzes programmās un kuros vēl papildus darbojas bērnu un jauniešu centri – tajos ir ļoti plašs piedāvājums interešu izglītībā mākslā, mūzikā, sportā, dejošanā un dziedāšanā. Turklāt tas viss tiek piedāvāts par minimālu vecāku līdzfinansējumu, piemēram, Bauskā Bērnu un jauniešu centrā par vienu interešu izglītības pulciņu vecāku līdzfinansējums ir tikai 3 eiro mēnesī, pārējo sedz pašvaldība. Salīdzinājumam var minēt, ka, piemēram, LNMMS par bērna interešu izglītību instrumentu spēlē vai solodziedāšanā vecāku līdzfinansējums ir 30 eiro mēnesī.

LA.lv