Praktiski
Manas tiesības

Pašvaldība liek nojaukt žogu, kurš uzcelts bez būvatļaujas. Kā situāciju vērst par labu?0

Foto-Fotolia

Lūdzu, iesakiet, kā vienoties ar pašvaldību, lai man neliek nojaukt žogu, kuru uzcēlu bez būvatļaujas. Kā to labāk izdarīt? ĀRIJA SIGULDAS NOVADĀ

Šajā gadījumā ar pašvaldību derētu noslēgt administratīvo līgumu (izlīgumu) par nelikumīgas būves legalizāciju.

Esam žurnālā rakstījuši par kāda novada domes lēmumu, ar kuru privātpersonai uzlika par pienākumu līdz noteiktam termiņam nojaukt savā īpašumā nelikumīgi uzbūvēto žogu. Cilvēks nevarēja neko iebilst, jo būvniecība nekustamajā īpašumā tika veikta, apejot likumā noteikto kārtību, t.i., būvvaldē nebija saskaņots žoga projekts un izņemta būvatļauja.

Taču pēc kāda laika šī privātpersona un dome tomēr noslēdza administratīvo līgumu, ar kuru vainīgais apņēmās veikt patvarīgi uzceltā žoga legalizāciju – viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai un nojaukt žoga daļas, kas neatbilst projektam, atbilstīgi normatīvo aktu prasībām vai žogu pārvietot, kā paredzēts projektā.

Tātad arī jums jāvēršas pašvaldībā ar priekšlikumu par administratīvā līguma slēgšanu. Iesniegumā norādiet savus ierosinājumus jautājuma atrisināšanai. Ja izlīgumu ar pašvaldību neizdosies noslēgt, tad var gadīties, ka nelikumīgi uzcelto žogu liek nojaukt vai arī jautājumu nāksies risināt tiesā.

Ja līdzējs administratīvo līgumu pienācīgi nepilda vai apšauba tā spēkā esamību, otrs līdzējs var prasīt tā izpildi tiesā. Tādā gadījumā tiesas process un sprieduma izpilde notiek saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

LA.lv