Ģimene, Manas tiesības

Partnerattiecības nav laulība… Kad spēkā stāsies kopdzīves likums, lai juridiski pasargātu abas puses?

Foto-Shutterstock

Mana mazmeita ar draugu kopā dzīvo četrus gadus, taču laulību oficiāli nav noslēguši. Tagad tas vairs neesot modē. Nesen viņiem piedzima meitiņa. Cerēju – nu taču apprecēsies, bet nekā… Saka, ka Latvijā drīz pieņemšot tādu kopdzīves likumu un tad vispār neviens vairs neprecēšoties. Ģimene skaitīšoties arī tad, kad divi cilvēki vienkārši sanāks un dzīvos kopā. Papīri vairs nebūs svarīgi. Esmu vecs cilvēks un, iespējams, kaut ko nesaprotu. Vai tiešām tā varētu notikt? ANNA RĒZEKNES NOVADĀ

Pagaidām vēl viss pa vecam

2012. gadā kādā spriedumā Augstākās tiesas Senāts norādīja, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija neuzliek valstīm par pienākumu nodrošināt partnerattiecībās dzīvojošajām personām tādas pašas tiesības kā laulātajiem. Tiesību akti, kas juridiski atzīst ārpuslaulības savienību, var tikt pieņemti tikai tad, ja lielākā daļa Eiropas Savienības valstu nostāja šajā jautājumā sakrīt, bet vispirms nepieciešama katras dalībvalsts individuāla izšķiršanās par jēdzieniem laulība, partnerattiecības un ģimene.

Arī juriste Kristīne Krēsliņa uzsver, ka starptautiskie tiesību dokumenti nenosaka laulības jēdziena saturu. Tie paredz tikai tiesības stāties laulībā saskaņā ar nacionālo tiesību regulējumu. Satversmes 110. pantā noteiktā laulības jēdziena saturs izriet no Civillikuma Ģimenes tiesību daļas normām, kur teikts, ka laulība ir divu pretēja dzimuma personu līgums par kopdzīvi. Lai šāds līgums iegūtu tiesisku spēku, Civillikums nosaka tā noslēgšanas kārtību, sekas un nozīmi.

Turpretī partnerattiecības (faktiskā kopdzīve) atšķirībā no laulības nebalstās uz likumā noteiktajā kārtībā noslēgtu līgumu par kopdzīvi. Var pat teikt, ka šāda kopdzīve pagaidām pastāv bez kāda tiesiska pamata. Tāpēc partnerattiecībām nav piemērojamas laulības līguma sekas nedz personīgo tiesību, nedz mantisko attiecību ziņā. Tādējādi no tiesību viedokļa par partnerattiecībām varam runāt tikai kā par faktu, kas pats par sevi nekādas tiesiskas attiecības nenodibina.

Taču Kriminālprocesa likumā savulaik tika ieviests jēdziens tuvinieki. Tās ir personas, ar ko konkrētā fiziskā persona dzīvo kopā un ar ko tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība. Tātad šīs personas tomēr savā ziņā ir pielīdzinātas laulātajiem un tuvākajiem radiniekiem. Līdzīgi arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.2 pantā un Krimināllikuma 48. pantā līdztekus personas radiniekiem un laulātajam ir norādīta persona, ar kuru pārkāpējs vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, un persona, ar kuru viņam ir kopēja (nedalīta) saimniecība.

!!! Tātad tikai atsevišķos normatīvos aktos ir noregulēts divu kopā dzīvojošu personu tiesiskais statuss, nevis partnerattiecības pielīdzinātas laulības jēdzienam. Normatīvo aktu grozīšana vai atsevišķa akta izstrādāšana šā jautājuma sakarā tiek apsvērta, taču vēl nav veikta. Tas savukārt nozīmē, ka divu personu faktisko kopdzīvi pielīdzināt laulībai un kopdzīves partnerim noteikt tādas pašas tiesības kā laulātajam pagaidām nevar.

Kopdzīves likums nav pieņemts

Politiķis Juris Pūce, kurš ir Rīgas domes deputāts, pirms trim gadiem sāka vākt parak­stus par Kopdzīves likuma nepieciešamību, jo daudzi Latvijā dzīvojošie pāri jau tagad neesot salaulājušies un viņu savstarpējās juridiskās attiecības tāpēc neesot pietiekami aizsargātas. Viņaprāt, divu pieaugušu cilvēku kopdzīves reģistrēšana nodrošinātu līdztiesību visiem sabiedrības locekļiem neatkarīgi no tā, vai tie ir pretēja dzimuma vai viena dzimuma pāri. Valsts aizsardzība, piemēram, neesot pieejama, ja nelaulātais dzīvesbiedrs iet bojā kādā negadījumā, – nekāds pabalsts draugam nepienākas. Arī tad, ja partneris nokļūst slimnīcā, nelaulātais partneris nevar pat saņemt ziņas, kāds ir viņa drauga veselības stāvoklis. Nelaulāti dzīvesbiedri turklāt nesaņem nodokļu atvieglojumus un nevar mantot.

Kopdzīves likuma pieņemšana šo situāciju mainītu, uzskata ap 10 000 cilvēku, kuri parakstījuši aicinājumu pieņemt šādu likumu. Mūsu kopdzīves likuma projekts esot izstrādāts pēc Igaunijā jau pieņemtā likuma parauga. Ja šāds likums tiktu pieņemts, tad nelaulāti pāri pie notāra varētu reģistrēt savu kopdzīvi, un tas dotu viņiem noteiktas tiesības. Arī ārpus laulības dzimušo bērnu tiesības tādējādi tiktu aizsargātas.

Par to, vai šis likums tiks pieņemts, gan vēl pāragri spriest, jo tam netrūkst arī kategorisku pretinieku.

10 Komentāri

 1. • Naivis Kvadrātā 9. janvāris, 2018 01:38 Atbildēt
  Neazmirsīsim, par ko šodienas teātra un kino mākslas jomā izbīdītie „ korifeji”, vadībā izvirzītie redzamākie partnerattiecību balsti un to skaļākie bļauti iestājas? Par kādu “mākslas saturu”, par kādu “sadzīves un māksliniecisko brīvību” tie spiedz un ko īsti par “moderno” sauktu šie reklamē?! Izcili pretīgas jelības, nenormālu un perversu lopiskumu cenšas pasniegt sabiedrībai, kā ko izcili novatorisku, kā jaunās mākslas izpratnes virzību uz bezgalīgu atīstību, realitātē rādot slimu cilvēciņu neķītras iegribas īstenošanu, to kā apsveicamu, “jaunā” jēgas meklējumus, neestētiskos, uzbāzīgi publiskotos plikņos, kā varonīgu uzdrīkstēšanos parādīties ar ne tikai ar pliku dibenu vien skatītājiem. Ar viena dzimuma īpatņu perversu kopošanos, to kā super progresu demontrējot uz skatuves un pasniedzot kā normu utt. Pie tam, apzināti ne reti bez vecuma ierobežojuma. Lūk pavērojiet-pašmāju dzilindzers, lūk serbreņikovs, lūk tiem lidziga maza saujiņa “zvaigzņu” lielajā krievijā, dedzīgi to visu aizstāvot un kuru šādas aktivitātes LV tā slavē poļišcuka! Ar vienu vārdu sakot – Pretīgi!

 2. Ja partnerattiecības nav laulība, tad tās nav ko reģistrēt. Partnerattiecības ir viena no netiklības jeb mau…s formām. Un, ja cilvēki negrib laulāties, tad neko, tā lai arī dzīvo. Bet.. viltīgie deģenerāti grib uzspiest savu netiklību un deģenerāciju pārējai veselai sabiedrībai, jo zem termina partnerattiecības slēpjas pederastu un lesbiešu netīrie sapņi par visām varēm ielīst pa slēgtām durvīm. Nost ar partnerattiecībām!

 3. Ačgārnā pasaule – slimie un perversie caur kukuļdevējiem un kukuļņēmējiem, aiz kuriem stāv agresīvu neliešu organizācijas uzbrūk! Intensīvi cenšas demoralizēt un degradēt ES valstu sabiedrību un arī visā pasaulē to dara jau gadu desmitiem, finanses nežēlojot. Vienīgi mūsu pusē tiem iet grūtāk un slimo ir maz , arī nodevēju un pērkamo vel par maz. Arī viņu degradētā jaunatne vēl par maz un nav daudz jauni spēki šo absurdo deformaciju ieviešanai! Bet pie tā šie nelieši cītīgi strādā un ja mēs to pieļausim, mūsu bērnu, mazbērnu veselīga un normāla nākotne tiks smagi apdraudēta!

 4. Manuprāt partnerattiecību reģistrācijai nav jēgas, jo, ja jau partneri vat aiziet reģistrēt savas attiecības uz kādu iestādi, tadkāpēcnevar tās reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā. Acīmredzot šādai atvieglotai reģistrācijai ir izvairīsanās no atbildības. Ģimenesstatuss uzliek atbildību vienam par otru, bet partnerattiecības reģistrēt vajag tikai kopmantas statusa noteikšanai. Tātad partnerattiecībās galvenais nav bērni, betdivukopā dzīvojošu, arī viendzimuma cilvēku,iespēja nodrošināt mantiskās tiesības. Ģimenes statusa “lividēšana” rada milzīgas izmaiņas netikaipartneru, bet arībērnu un vecāku attiecībās. Kādreiz ģimenebija valsts pamatšuniņa, noteica arī vecākās un jaunakās paaudzes pienākumusvienampret otru. Pie šīsdienas attiekmes pret katra cilvēka tiesībām un pienakumiem, kad tiesības un pienakumi netieksavstarpēji saistīti, Eiropa ieguvusi jaunu iedzīvotāju slani-vientuļos vecos cilvēkus, kuri vai nu nodzīvojuši savu dzīvi dažādās partnerattiecībās bērnu nav vai bērni augušu bezģimenes atmosfēra un uzskata, ka nav viņu pienakums palīdzēt saviem vecākiem-katrs par sevi, Dievs par visiem, ka vecā parunā teikts.

 5. Ko gan citu var sagaidīt, ja cilvēkiem skolā māca, ka viņi cēlušies no pērtiķiem?Piemēram, Turcijā sākot ar 2017-2018.mācību gadu no vidusskolu bioloģijas mācību grāmatām izņemta nodaļa “Dzīvības rašanās un evolūcija” un šis materiāls tiks pasniegts vienīgi studentiem universitātēs.

 6. Kāds pamatojums tādam kopdzīves likumam? Tikai un vienīgi, lai par ģimeni uzskatītu 2 viena dzimuma cilvēku savienību, kā arī lai šāda pseidoģimene varētu adoptēt normālu cilvēku radītos bērnus. Manā uztverē, ja tādiem cilvēkiem ļauj adoptēt bērnus, tad bērnu tiesību aizsardzības organizācijām vajadzētu iestāties par bērnu tiesību pārkāpumu. Kāpēc bērnam nav tētis un mamma, bet 2 bārdaini veči, vai 2 dāmas ar novirzēm, kā tad katru no viņiem bērns sauks? Pašreizējā likumdošana ļauj slēgt dažādus līgumus, lai dzīvojot kopā nelaulātiem cilvēkiem ir iespēja nodrošinot gan mantošanu, gan pārējās tiesības. Bailēs no atbildības daudzi vīrieši izvairās slēgt laulību. Tāpat kopā dzīvojot nav nekādas atbildības, pēc kāda laika atrodas atkal kāda muļķe ,kura ir uz mieru dzīvot nelaulājoties, iepriekšējo dāmu var pamest bez problēmām, kuras sagādā laulības šķiršana.

 7. Vispār jau utopiski. Laulība būtībā ir partnerattiecību reģistrēšana. Ja līdz šim nav gribējis precēt, t.i. vienā veidā reģistrēt attiecības, tad nu pēc jaunā likuma uzreiz sagribēs reģistrēt? Jāsmejas. 😀
  Ja neskaita “mozaīkas” aspektu, varbūt kāda nozīme tam jaunajamlikumam varētu būt mūža nogalē vientuļiem bezbērnu cilvēkiem – sametas 2 vai vairāk vecenītes kopējā saimniekošanā un tad arī sakārto mantisko un mantojamo pusi.

Pievienot komentāru