Praktiski
Manas tiesības

Pārdzīvojušā laulātā pabalsti: kam pienākas un kas notiek, ja arī otrs laulātais nomirst0

Foto: Zoomstudio/SHUTTERSTOCK

“Vai pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais veselu gadu var saņemt pabalstu 50% apjomā no mirušā pensijas, ja oficiāli laulība nav bijusi šķirta, bet praktiski šie cilvēki dzīvojuši atsevišķi? Vai šādu atbalstu var saņemt arī tad, ja pēc pirmā laulātā nāves cilvēks apprecas otrreiz? Kas notiek, ja arī otrs laulātais šā gada laikā pēkšņi nomirst?” ANNA RĪGĀ

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska skaidro – piešķirot pabalstu, netiks vērtēts, vai laulātie dzīvojuši kopā vai atsevišķi. Tieši tāpat likumā nav speciāla regulējuma par pabalstu izmaksas pārtraukšanu, ja nomirst otrs laulātais. Taču jāņem vērā, ka katrs gadījums tiks izskatīts un izvērtēts individuāli.

Ja viens no laulātajiem nomirst un otram laulātajam, piemēram, jāapsaimnieko kopīgā saimniecība un jāsedz visi ar ģimenes īpašumiem saistītie un citi ikdienas izdevumi, pārdzīvojušā laulātā labklājība strauji sarūk. Arī mantojuma lietu sakārtošanai, tajā skaitā piekļūšanai mirušā bankas kontam un īpašumu (dzīvesvietas) jautājumu risināšanai nepieciešami vismaz seši mēneši. Ja pensionāru dzīvesvieta bijusi mirušā laulātā īpašumā, pārdzīvojušais laulātais nevar rīkoties ar šo īpašumu, jo to iespējams iegūt tikai mantošanas ceļā, un tas nav paveicams ātri un vienkārši.

Pārdzīvojušais laulātais pensionārs parasti saprot, ka tik lielas platības dzīvojamo telpu vairs nevarēs atļauties, jo viņa ienākumi ir tikai viena pensija līdzšinējo divu pensiju vietā, bet viņam vismaz sešus mēnešus ir jāturpina dzīvot un maksāt apsaimniekošanas rēķinus un nodokļu maksājumus līdzšinējā apjomā. Arī piekļūšana mirušā bankas kontam iespējama tikai mantošanas kārtībā, un tas var būtiski pasliktināt viņa finansiālo situāciju.

Tāpēc pagājušā gada 26. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā Par valsts pensijām, kas nosaka, ka pārdzīvojušais laulātais, kurš arī ir pensijas saņēmējs, 12 mēnešus varēs saņemt pabalstu 50% apjomā no mirušā laulātā pensijas (ieskaitot pie tās piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim). Atgādinām, ka šī norma attiecas uz gadījumiem, kad pensijas saņēmējs miris pēc 2019. gada 1. janvāra.

LA.lv