Īpašums, Manas tiesības

Parādnieka mantas neizdodas pārdot izsolē. Kā vēl tās var realizēt tiesu izpildītājs?

Foto-by-studio/Fotolia

Vai tiesu izpildītājs var citādi realizēt parādnieka mantas, ja tās neizdodas pārdot izsolē? Par kādu cenu to var darīt un kā? VIESTURS BABĪTES NOVADĀ

Tiesu izpildītājs var pārdot apķīlāto mantu konkrētai personai (pircējam), ja to nevar vai nav izdevies pārdot izsolē. Šādā gadījumā tiesu izpildītājam lēmumā jānorāda iemesli, kāpēc apķīlātā manta tiek pārdota bez izsoles. Lēmums ierakstītā sūtījumā jānosūta parādniekam un piedzinējam, bet šo lēmumu var arī pārsūdzēt.

Kad beidzies pārsūdzēšanas termiņš (vai kad likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums, ar kuru sūdzība par tiesu izpildītāja lēmumu ir noraidīta), tiesu izpildītājs paziņos pircējam termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par mēnesi, kādā pirkuma cena jāieskaita tiesu izpildītāja depozīta kontā. Ja pircējs šajā termiņā to neizdarīs, tiesu izpildītājs varēs pārdot apķīlāto mantu izsolē vai bez tās.

Cena, par kādu atļauts pārdot apķīlāto mantu (pirkuma cena), nedrīkst būt zemāka par mantas aprakstes aktā tiesu izpildītāja norādīto, bet, ja pieaicināts eksperts, – par eksperta noteikto piespiedu pārdošanas vērtību. Ja ir veiktas divas eksperta novērtēšanas, pirkuma cena nedrīkst būt zemāka par augstāko eksperta noteikto piespiedu pārdošanas vērtību.

SVARĪGI

Ja pirkt apķīlāto mantu vēlēsies vairākas personas, izsole tomēr būs jārīko.

Pievienot komentāru