Praktiski
Manas tiesības

Bērnu tēvs nemaksā. Kas jādara, lai piedzītu uzturlīdzekļus?0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Vēlos iesniegt tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu abiem saviem nepilngadīgajiem bērniem, jo bērnu tēvs, lai gan solīja mūs atbalstīt, tagad nemaksā neko. Kā man jārīkojas, kādi dokumenti nepieciešami? LINDA JELGAVAS NOVADĀ

 

Civilprocesa likuma 127. panta pirmā daļa paredz, ka jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona var celt tiesā prasību, lai aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības.

Vecākam, pie kura dzīvo nepilngadīgais bērns, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ja uzturlīdzekļi no otra vecāka netiek saņemti vai tiek saņemti nepilnā apmērā.

Civilprocesa likums turklāt nosaka, ka lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesa izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, izņemot atsevišķus gadījumus.

Prasību lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, ceļ tiesā pēc bērna dzīvesvietas, bet prasību par uzturlīdzekļu piedziņu prasītājs var celt arī pēc savas dzīvesvietas. Prasību ceļ, iesniedzot tiesā rakstveida pieteikumu, kurā jānorāda:

• tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;

Saistītie raksti

• prasītāja, kā arī viņa pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, un atbildētāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

• prasības priekšmets un summa, ja prasība novērtējama naudas izteiksmē, kā arī piedzenamās vai apstrīdamās summas aprēķins;

• apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina;

• likums, ar kuru prasība ir pamatota;

• konkrēti prasījumi;

• prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;

• prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai.

 

Prasības pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstu, cik lietā ir atbildētāju un trešo personu.

 

SVARĪGI

Prasības pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina apstākļus, ar kuriem prasījums pamatots.

LA.lv