Praktiski
Manas tiesības

Par lielākas algas uzrādīšanu kredīta saņemšanai draud cietumsods0

Foto – Shutterstock

Mans dēls kredīta ņemšanai iesniedza firmas izdotu izziņu par darba algu, taču, lai naudu saņemtu, vajadzēja uzrādīt lielāku algu. Vai to var uzskatīt par dokumenta viltošanu? Viņš taču šajā firmā patiešām strādā! Kas notiks, ja to atklās? DAGMĀRA BROCĒNU NOVADĀ

– Dokuments ir jebkurā veidā un materiālā ierakstīta informācija, ko rada, saņem un uzglabā jebkura Latvijas valsts pārvaldes institūcija, valsts un pašvaldību iestāde, uzņēmums, uzņēmējsabiedrība un uzņēmējsabiedrību apvienība, kā arī sabiedriskā un reliģiskā organizācija vai fiziska persona, – skaidro jurists Aleksandrs Čičerins. – Tātad darbavietu un ienākumus apliecinoša izziņa, VSAA izziņa par sociālās apdrošināšanas iemaksām un ienākumiem pirms nodokļu samaksas, kura jāiesniedz kreditoram vai citam aizdevuma devējam pirms līguma noslēgšanas, ir dokumenti, kas satur konkrētas ziņas.

Par dokumenta viltošanu atzīst neīsta dokumenta izgatavošanu vai īsta dokumenta falsifikāciju (izdzēšot, izkodinot vai labojot esošo tekstu, pierakstot tam klāt jaunu tekstu u.tml.). Ja dokumentā ir patiesībai neatbilstoši fakti, tas ir viltots un to nedrīkst iesniegt kredītiestādei vai kādam citam aizdevējam, lai saņemtu kredītu.

Kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 275. pantu draud par tādu dokumentu viltošanu vai izmantošanu, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem. Tāpēc šādos gadījumos vienmēr izvērtē dokumenta juridisko nozīmi. Lai saņemtu kredītu, ieinteresētās personas pienākums ir iesniegt pieprasītās ziņas. Tā ir obligāta prasība, lai kreditors noslēgtu līgumu par konkrētas naudas summas piešķiršanu, bet šādas prasības neizpildīšana ir šķērslis līguma noslēgšanai.

Tātad darbavietu un ienākumus apliecinoša izziņa, VSAA izziņa par sociālās apdrošināšanas iemaksām un ienākumiem pirms nodokļu samaksas ir dokumenti, kas dod noteiktas tiesības. Šādu dokumentu viltošana un/vai viltota dokumenta izmantošana ir noziedzīgs nodarījums, un Krimināllikuma 275. panta otrā daļa par to paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu.

LA.lv