Praktiski
Manas tiesības

Par ceļojumu samaksāts jau ziemā. Vai tūrisma firma drīkst pēkšņi mainīt cenu?0

Foto: Samuel/Fotolia

Ziemā meitai kā dāvanu nopirku ceļojumu. Nesen man zvanīja no tūrisma firmas un teica, ka ceļojuma cena var mainīties. Iespējams, mai­nīsies vēl citi nosacījumi, piemēram, būs cita viesnīca. Vai tā drīkst? VELTA SIGULDĀ

Juriste Kristīne Krēsliņa skaidro, ka tūrisma operators nav tiesīgs mainīt līgumā noteikto cenu, ja vien šādas tiesības nav paredzētas līgumā un nav noteikta kārtība, kādā aprēķināma cenas starpība. Pakalpojuma cenu var mainīt tad, ja mainās izmaksas, kas saistītas ar transportlīdzekļa izmantošanu (piemēram, degvielas cena), nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi) vai valūtas kurss, kas noteikts konkrētajam pakalpojumam.

!!! Taču līgumā noteikto pakalpojuma cenu nedrīkst paaugstināt, ja līdz ceļojuma sākumam palicis mazāk par 20 dienām.

Ja pirms pakalpojuma sniegšanas tūrisma operatoram nepieciešams ievērojami mainīt kādu būtisku līguma nosacījumu, tas nekavējoties jāpaziņo klientam, jānodrošina viņam iespēja iepazīties ar papildnosacījumiem un izlemt, vai tos akceptēt vai arī pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Klients un tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu.

!!! Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operatoram cenas starpība jāizmaksā klientam.

Klients var arī vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā tūrisma operatoram jāizmaksā klientam visa samaksātā naudas summa, kā arī dokumentāri apliecināti klienta tiešie izdevumi, kas radušies saistībā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

LA.lv