Praktiski
Manas tiesības

Par ārstēšanos pēc avārijas var prasīt atlīdzināt zaudējumus0

Foto – KZENON/SHUTTERSTOCK

Vai vainīgajam var pieprasīt atlīdzināt izdevumus par ārstēšanos, ja mana sieva ir cietusi automašīnas avārijā? Vai kaut kāda iespēja būs arī tad, ja viņa ārstēsies ārpus Latvijas? VLADIMIRS LIEPĀJĀ

Ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona var prasīt atlīdzināt materiālos zaudējumus: par ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu. Atlīdzību var saņemt arī par tā dēvētajiem nemateriālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām, ja, piemēram, radusies kāda fiziska trauma, sakropļojums, invaliditāte, kā arī par apgādnieka, apgādājamā vai laulātā I grupas invaliditāti.

Zaudējumi saistībā ar cietušās personas ārstēšanu ir izdevumi par personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē, personas kopšanu, ārstniecisko līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu.

Zaudējumi saistībā ar cietušās personas pārejošu darbnespēju ir nesaņemtie ienākumi par darbnespējas laiku, ko apliecinājusi ārstniecības iestāde. Personai, kas ceļu satiksmes negadījuma brīdī uzskatāma par darba ņēmēju, nesaņemtos ienākumus veido Darba likumā noteiktajā kārtībā aprēķinātā vidējā izpeļņa, no kuras atskaitīta pēc veselības kaitējuma nodarīšanas piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti.

Ja cietušais ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir pašnodarbināta persona, nesaņemtie ienākumi būs summa, ko aprēķinās kā starpību starp iepriekšējā (pirms ceļu satiksmes negadījuma) kalendāra gadā ar nodokli apliekamiem darba ienākumiem un darba ienākumiem, kas saņemti tajā kalendāra gadā, kad personai bijusi pārejoša darbnespēja. No šīs summas vēl būs jāatskaita cietušajai personai pēc negadījuma piešķirtie slimības pabalsti.

SVARĪGI

Izdevumus, kas saistīti ar Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietušo mūsu valsts iedzīvotāju ārstēšanos ārvalstīs, atlīdzinās tikai tad, ja konkrētā medicīniskā palīdzība iepriekš rakstveidā būs saskaņota ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju.

LA.lv