Praktiski
Manas tiesības

Papildatvaļinājums daudzbērnu vecākiem: cik gadus to var uzkrāt, vai piešķir abiem vecākiem?0

Foto: Fotolia

Esmu dzirdējusi, ka daudzbērnu ģimenēm pie ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķir trīs dienas papildus. Ja neesmu šīs dienas izņēmusi 2018. gadā, vai varu tagad lūgt piešķirt sešas dienas (par šo un pagājušo gadu)? ANTRA BĒRZIŅA RĪGĀ

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse skaidro, ka Darba likuma 151. panta pirmās daļas 1. punkts paredz piešķirt trīs darbdienas ilgu ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. “Atbilstoši likumā ietvertajam regulējumam ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu par kārtējo gadu piešķir un to izmanto līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Tomēr to, kā notiek šī ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma izmantošana, detalizētāk var noteikt katrā konkrētajā uzņēmumā.” Ja abi vecāki strādā vienā uzņēmumā, papildatvaļinājumu darba devējam var prasīt abi.

Lai saņemtu papildatvaļinājumu, nav svarīgs vecāku savstarpējo attiecību statuss, proti, ir vai nav reģistrēta laulība, galvenais, lai vecāks ir ierakstīts bērna dzimšanas apliecībā. Tāpat nav būtiski, kuram vecākam noteiktas bērna aprūpes, aizgādības tiesības (piemēram, ja šķirta laulība), vai kuram vecākam bērns VID reģistrēts kā apgādājamais. Papildatvaļinājumu var saņemt ikviens vecāks. Ja ir viens vai divi bērni – vienu dienu, ja trīs un vairāk – trīs dienas. Turklāt tiesības uz papild­atvaļinājumu ir ne tikai bērna bioloģiskajiem vecākiem, bet arī vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuvecākam, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Darbiniekam iesniegumā jāraksta lūgums piešķirt papildatvaļinājumu, pamatojoties uz Darba likuma 151. panta pirmās daļas 1. vai 3. punktu. Kopā ar iesniegumu darba devējam jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, pase ar ierakstu par bērna esamību vai citi dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt papildatvaļinājumu (piemēram, aizbildnim vai audžuvecākam tas ir līgums ar bāriņtiesu). Ja ģimenē ir bērns invalīds, jāuzrāda dokuments par invaliditātes piešķiršanu bērnam. Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, kopēt šos dokumentus nevajag, pietiek, ja uzrāda klātienē. Jāpiebilst, ka katru gadu jāraksta jauns iesniegums par papildatvaļinājumu, automātiski tas netiek piešķirts.

“Lai arī ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums ir cieši saistīts ar ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un pamatā tas izmantojams pēc ikgadējā atvaļinājuma, darba tiesisko attiecību puses var elastīgāk risināt jautājumu par ikgadējā apmaksātā papild­atvaļinājuma piešķiršanu un vienoties par citādu tā izmantošanas kārtību,” teic I. Vjakse.

UZZIŅA

Darbinieks var lūgt piešķirt neizmantoto papildatvaļinājumu par iepriekšējiem diviem gadiem.

LA.lv