Praktiski
Manas tiesības

Pabalsts par mirušo vīru – apsmiekls divu pensiju apmērā0

Ilustratīvs attēls. Foto-Shutterstock

Pirms mēneša pēkšņi (ar infarktu) nomira mans vīrs. Esam pensionāri, un bērnu mums nav. Vai es varu cerēt vismaz uz kādu palīdzību no valsts? Ja vien cilvēks nav ļoti trūcīgs, pašvaldība šādos gadījumos nekādu palīdzību nesniedz. LIDIJA DAUGAVPILS NOVADĀ

Mirušā laulātajam ir tiesības saņemt vienreizēju valsts pabalstu, taču tāda iespēja ir vienīgi tad, ja pastāv visi trīs šeit minētie nosacījumi:

1) pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;

2) mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais ir bijis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs;

3) pabalsts pieprasīts sešu mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

! Pabalstu piešķir un izmaksā mirušā laulātā divu mēnešu pensiju apmērā.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām. To var izdarīt personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību, elektroniska dokumenta formā (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), kā arī iesniegumu nosūtot pa pastu uz VSAA vai arī uz valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv. Pieprasot šādu pabalstu, var izmantot speciālu veidlapu vai arī iesniegt to kā brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu. Pabalsta pieprasītājam ar savu parakstu jāapliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa. Pieprasot pabalstu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pabalstu pārskaitīs uz tā saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

LA.lv