Praktiski
Manas tiesības

Otrā pasaules kara dalībnieka statuss. Kam tādu piešķirs, un kādi atvieglojumi pienāksies?0

Foto-LETA

Tagad ar likumu ir noteikts, kas un kā var iegūt Otrā pasaules kara dalībnieka statusu.

Šāds statuss būs personām, kuras laika posmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1945. gada 2. septembrim citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījušās bruņotā cīņā pret PSRS, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem.

Lai iegūtu Otrā pasaules kara dalībnieka statusu, personām jābūt arī Latvijas pilsoņiem, kuri 1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi, vai arī tagadējiem Latvijas pilsoņiem, kuri bija legāli iebraukuši Latvijā un 1940. gada 17. jūnijā bija tās pastāvīgie iedzīvotāji. Otrā pasaules kara dalībnieka statusu arī varēs iegūt tagadējie Latvijas pilsoņi, kuri šajā datumā varēja pretendēt uz Latvijas pilsonību, balstoties uz tālaika likumiem.

Tagad likumā noteikta kārtība, kādā persona var iegūt Otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Tāpat norādīts, kuras personas nevar atzīt par šā kara dalībniekiem (piemēram, cilvēkus, kuri izdarījuši noziegumus bez noilguma, darbojušies noziedzīgās organizācijās, kuri ir sodīti un nav reabilitēti par kara laikā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas).

Otrā pasaules kara dalībniekiem paredzēts izsniegt noteikta parauga apliecību un krūšu nozīmi. Katra pašvaldība būs tiesīga lemt par sociālo garantiju piešķiršanu šiem cilvēkiem un sava budžeta ietvaros piešķirt viņiem atvieglojumus pašvaldību nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā. Paredzēts, ka lēmumu par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa noteikšanu pieņems Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas.

LA.lv