Praktiski
Manas tiesības

Obligātā veselības pārbaude – arī skolas sētniekam nepieciešama2

Foto: Wutzkophoto/SHUTTERSTOCK

“Iestājos darbā par sētnieku skolā. Man prasa izziņu no ārsta, tā saukto sanitāro grāmatiņu, ka varu veikt šo darbu. Es taču nebūšu nekādā kontaktā ar bērniem! Un vai tā izziņa jau vajadzīga uzreiz? Trīs mēneši taču skaitās pārbaudes laiks.” JĀZEPS Mārupē

Darba inspekcija informē, ka pirms darba tiesisko attiecību sākšanas visiem nodarbinātajiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” jāveic pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kurā tiek pārbaudīts nodarbinātā veselības stāvoklis atbilstīgi tiem darba vides riska faktoriem, kas pastāv konkrētajā darbavietā un var ietekmēt nodarbinātā veselību. Arī skolas sētnieka darba vietā ir darba vides riska faktori, kas var ietekmēt veselību, piemēram, fizikālie faktori, temperatūras izmaiņas, fiziskas pārslodzes.

Izdevumus, kas saistīti ar obligāto veselības pārbaudi pirms darba tiesisko attiecību sākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz nodarbinātais no saviem līdzekļiem vai darba devējs (atbilstīgi Darba aizsardzības likuma 15. panta 3. daļai).

LA.lv