Praktiski
Manas tiesības

Nozudusi autovadītāja apliecība. Vai cits cilvēks var paņemt kredītu uz sveša vārda?1

Foto – Shutterstock

Man no somas nozaga autovadītāja apliecību. Nesen to atguvu, tomēr nedēļu šis dokuments ir kaut kur klīdis. Uztraucos, vai tagad pēkšņi nesāksies kādi brīnumi (piemēram, parādu piedziņa). Vai sveša persona, atrodot manu apliecību, var paņemt, piemēram, ātro kredītu uz mana vārda? ILGA LIEPĀJĀ

Informācija par to, kurš aizņemas

Persona, kura nozagusi no jūsu somas autovadītāja apliecību, protams, var to izmantot negodīgiem mērķiem, to skaitā ātrā kredīta paņemšanai. Taču jāņem vērā, ka lielākoties aizdevējs rūpīgi apstrādā (ievāc, uzglabā, reģistrē, ievada, nodod, pārraida, atskaņo utt.) datus par aizņēmēju (t. sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, veiktie izejošie un saņemtie ienākošie zvani, kur dzirdama aizņēmēja balss, u.c.).

Vēl aizdevuma līgumos parasti paredzēts, ka aizdevējs ir tiesīgs nodot un saņemt no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (to skaitā Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, jebkura privāta detektīva un/vai detektīvsabiedrības, jebkuras Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas brokera u.tml.) informāciju par personu, kura aizņemas, un apstrādāt to. Aizdevējs arī var ierakstīt telefonsarunas un ierakstus uzglabāt.

Kur sūdzēties

Pagaidām jūs vēl droši nezināt, vai persona, kura atdeva jums autovadītāja apliecību, tiešām to ir izmantojusi kredīta saņemšanai vai citiem mērķiem. Taču iesakām negaidīt, kad no jums sāks pieprasīt atmaksāt kredītus, kurus neesat ņēmusi, vai radīsies kādas citas nepatikšanas. Bez kavēšanās vērsieties policijā, lai uzrakstītu iesniegumu par to, ka jums nozagta autovadītāja apliecība, iesniegumā norādot konkrētu vai aptuvenu laiku, kad tas notika, kā arī pastāstot par aizdomām, ka kāds to varēja nelikumīgi izmantot. Tad policija, iespējams, varēs sameklēt firmu vai firmas, kurās uz jūsu vārda tika paņemts kredīts, izprasīt telefonsarunu ierakstus, līgumu un veikt ekspertīzes, lai noteiktu personu vai personas, kas to parak­stījušas, vai vismaz noteikt to, ka jūs šo līgumu neesat parakstījusi.

Varat, protams, mēģināt arī pati noskaidrot firmu (internetā atrodams šo firmu saraksts), kur uz jūsu vārda varbūt ir ņemts kredīts. Ja tas izdodas, uzrakstiet šai firmai pretenziju (vēlams ierakstītā vēstulē), kuras kopija pēc tam jāiesniedz policijā. Papildus pieprasiet izsniegt jums aizdevuma līguma kopiju. Iespējams, saņemsiet arī atbildi, kuru tāpat vajadzētu pievienot iesniegumam policijai.

Vēl ar sūdzību varat vērsties Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas ombudā, kurš izskata nebanku kredītdevēju (t.sk. tiešsaistes patēriņa kredīti, nebanku hipotekārie kredīti, līzingi un kredīti pret kustamas mantas ķīlu), maksājumu iestāžu un kolektīvās finansēšanas platformu pakalpojumu sniedzēju klientu sūdzības. Tās tiek izskatītas Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumā, kā arī LAFPA sūdzību izskatīšanas reglamentā noteiktajā kārtībā. Savai sūdzībai pievienojiet:

• pretenzijas kopiju, ar kuru vērsāties pie pakalpojumu sniedzēja;

• pakalpojumu sniedzēja atbildi uz šo pretenziju, ja saņemsiet atbildi;

• pierādījumus, ja tādi ir pieejami (paraksts par saņemšanu vai pasta sūtījuma apliecinājums, nosūtīts e-pasts u. tml.), ka pretenzija tikusi iesniegta pakalpojumu sniedzējam, ja nav pievienota pakalpojumu sniedzēja atbilde;

• līgumu, kura dēļ radies strīds, ja tāds būs jūsu rīcībā;

• citus dokumentus, kurus pieminat savā sūdzībā.

Sūdzību varat iesniegt, aizpildot to elektroniski un nosūtot uz e-pastu: [email protected] vai aizpildot papīra formātā un nosūtot pa pastu Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas ombudam (Vaļņu ielā 5/1, Rīgā, LV-1050).

UZZIŅA

• Krimināllikuma 274. pantā ir paredzēta atbildība par dokumenta (šajā gadījumā autovadītāja apliecības) nolaupīšanu un izmantošanu. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

• Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās nodarījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai, vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv