Praktiski
Manas tiesības

Uz ietves satiekas gājējs un velosipēdists. Kas jāņem vērā0

Foto-Andrey_Popov un Ljupco Smokovski/Shutterstock

Kad devos no tirgus ar diviem smagiem iepirkumu tīkliņiem, mani gandrīz notrieca zemē kāds pusaudzis, kurš brauca ar velosipēdu lielā ātrumā pa gājēju ietvi. Vai tiešām nav nekādu noteikumu, kas būtu jāievēro, braucot ar velosipēdu? SARMĪTE Rīgā

Ceļu satiksmes noteikumi nosaka vēl papildu prasības (neskaitot vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu) velosipēdu vadītājiem. Velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.

Tuvāk labajai malai

Velosipēdu vadītājiem jābrauc pa atbilstīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja šādu iespēju nav vai tās atrodas attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves (braukšanas joslas) labajai malai. Uz brauktuves atļauts izbraukt šādos gadī­jumos:

• lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu;

• lai turpinātu braukt izvēlētajā virzienā apdzīvotās vietās, kur braukšanai vienā virzienā ir ne vairāk par divām joslām, ja malējā labā josla iekārtota labajam pagriezienam;

• pavadot bērnus, kuri jaunāki par 12 gadiem.

Arī pa ietvi

Ja velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu nav vai tie ir attālināti no ceļa, velosipēdu vadītājiem atļauts braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem, vai braukt pa ietvi, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos ap­stākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama. Braucot pa ietvi, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji, un, ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

!!! Velosipēdu vadītāji nekādā veidā nedrīkst apdraudēt vai traucēt gājējus. Pārvietojoties pa ietvi, gājējiem ir priekšroka.

Braucot pa ietvi vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, velosipēdu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, un velosipēdu vadītāji, kas tos pavada, drīkst neievērot prasības par braukšanu pa velojoslu vai brauktuvi, viņiem atļauts braukt pa ietvi.

Ar kādu ātrumu

Velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību. Atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, – pa gājēju pārejām. Pirms brauktuves šķērsošanas laikus jāsamazina braukšanas ātrums un, ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, jāaptur velosipēds. Šķērsojot brauktuvi pa ietves iedomāto turpinājumu, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, un jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgais gājēju un velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksme netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem, kas brauc pa šiem ceļiem, jādod ceļš transportlīdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu.

Lukturi

Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem, priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.

Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt tēr­ptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Velosipēdu vadītājiem aizliegts:

• braukt, neturot stūri;

• braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa;

• pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus;

• vest ar velosipēdu pasažierus, ja tas nav speciāli paredzēts šādam nolūkam (ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķiveri, ja ir iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam);

• vilkt citus transportlīdzekļus, izņemot piekabes, kas izgatavotas speciāli šim nolūkam;

• braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 552. ceļa zīmi (ātrgaitas ceļš).

LA.lv