Praktiski
Manas tiesības

Noteiks aizliegumu atrasties uz ledus. Par neievērošanu nepaklausīgie tiks sodīti 16


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Ziema ir atnākusi nemanot. Iekšlietu ministrija ziņo, ka, uzturoties uz nedroša ledus, ik gadu iet bojā vismaz 20 cilvēku. Tagad pārdrošniekiem tāda iespēja būs liegta.

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā paredz, ka pašvaldībai turpmāk būs tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Izvērtējot iespējamo apdraudējumu, būs jāņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāte, laika apstākļi, meteoroloģiskās prognozes, iespējamā ledus kārtas izturība un citi svarīgi apstākļi.

Līdz šim dažas pašvaldības savos sabiedriskās kārtības noteikumos (piemēram, Rīgā un Jūrmalā) jau bija liegušas atrasties uz nepietiekami bieza ledus. Taču noteikt to ar likumu rosināja Iekšlietu ministrija, ņemot vērā zemledus makšķernieku atrašanos uz ledus laikā, kad tas ir īpaši bīstami. Būtiski, ka šo cilvēku glābšanai valsts tērē ievērojamus finanšu līdzekļus.

Par pašvaldības noteiktā aizlieguma neievērošanu vainīgās personas turpmāk varēs saukt pie administratīvās atbildības. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par šādiem pārkāpumiem paredzēts brīdinājums vai naudas sods līdz 70 eiro. Savukārt, ja uz ledus kāds pārgalvis atradīsies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, naudas sods būs no 15 līdz 100 eiro.

LA.lv