Īpašums, Manas tiesības

Nopirkts īpašums, kura iepriekšējam saimniekam ir milzu parādi. Kā tagad izkulties no ķezas?

Foto-Shutterstock

Nopirku nekustamo īpašumu (parakstīju pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu), bet uzreiz nepaspēju iesniegt visus dokumentus zemesgrāmatā, un tiesu izpildītājs ierakstīja zemesgrāmatā piedziņas atzīmi, jo iepriekšējam īpašniekam bija parādi. Vai es varu sūdzēties par tiesu izpildītāja darbībām? ILZE SALDUS NOVADĀ

Juriste Kristīne Krēsliņa atgādina Civillikuma 994. pantu, proti, par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kurš par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Atsavinot nekustamo īpašumu, ieguvējs īpašuma tiesības iegūst tikai tad, kad īpašnieku maiņa ir nostiprināta zemesgrāmatā.

Īpašuma tiesību nostiprinājums zemesgrāmatā ir publisks akts. Tas top zināms trešajām personām, un tām, stājoties tiesiskās attiecībās ar nekustamā īpašuma īpašnieku, saistošs ir tikai zemesgrāmatas nostiprinājuma ieraksts. Tas nozīmē, ka, ierakstot piedziņas atzīmi uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājs zemesgrāmatā pārliecinājās, ka īpašnieks joprojām ir pārdevējs.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 632. panta pirmo daļu tiesu izpildītāja darbības sprieduma izpildīšanā vai viņa atteikumu izpildīt šādas darbības piedzinējs vai parādnieks var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc tiesu izpildītāja amata vietas 10 dienu laikā no pārsūdzamās darbības izdarīšanas dienas vai dienas, kad sūdzētājam kļuvis zināms par izdarāmās darbības laiku un vietu.

Trešās personas šādu sūdzību iesniegt nevar. Tas nozīmē, ka, nebūdama parādniece un piedzinēja, to izdarīt nevarat.

6 Komentāri

 1. Atbilde tāda nekonkrēta. īsumā ir tā – piedziņas atzīme zemesgrāmatā izslēdz citu nostiprinājumu reģistrēšanu. ja nauda par pirkuma līgumu jau samaksāta, tad ardievas naudiņai, nav pat kam sūdzēties. Tādēļ darījumos ar NĪ rekomendējas maksāt naudu pēc reģistrācijas zemesgrāmatā vai izmantot darījuma kontu.

  1. ja nauda par pirkuma līgumu jau samaksāta, tad ardievas naudiņai, nav pat kam sūdzēties
   ——————-
   Normāli pirkuma līgumā raksta, ka pārdevējs apliecina, ka pārdevuma priekšmetam nav parādu, tas nav ieķīlāts, par to nav strīdu utt utjp.
   Attiecīgi, ja tāds punkts ir, tad kā minimums ir gana labs pamats tiesvedībai. Protams, tā prasa laiku, naudu un nervus.

 2. Kā tā, ja darījums noslēdza pie notāra, uz vietas uzreiz noskaidro par zemesgrāmatas ierakstu, kaut pārdevējs neuzrāda patiesu.

 3. Kaut kā interesanti sanāk, ka tiesu izpildītājs vienmēr uzrodas tad, kad nav paspēts nokārtot zemesgrāmatu, bet līdz tai vietai , kamēr slēdz līgumu pircējs ar pārdevēju un notārs stiprina un redz naudas iemaksu pārdevējam, līdz tam viss iet gludi… mistika.

Pievienot komentāru