Īpašums, Manas tiesības

Nomirst vīrs, bērnu nav. Vai viņa brālis var kaut ko mantot, ja piesakās? Kas paliek sievai?

Foto-Fotolia

Pēkšņi nomira mans vīrs. Testamentu nepaguva uzrakstīt. Māja, kur dzīvojām, par laimi, pieder man. Bet kas mantos viņa īpašumu (zemi), kas mantots no vecākiem, ja bērnu mums nav? Vai vīrabrālis skaitās likumiskais mantinieks? Vai viņš var kaut ko mantot, ja pieteiksies? Visdrīzāk, ka viņš nemaz negribēs, bet viņa sieva gan bērēs bija ļoti ieinteresēta. ANITA JELGAVAS NOVADĀ

Atgādinām, ka likumiskie mantinieki ir laulātais, radinieki un adoptētie. Ja mirušam laulātam nepaliek ne savi, ne adoptētie bērni, tad viņu pārdzīvojušais laulātais saņem pusi no mantojuma, bet uz otru pusi var pretendēt radinieki. Tikai tad, ja mirušam laulātajam nebūtu neviena radinieka, visu mantojumu varētu saņemt sieva.

Atgādinām, ka mantojuma atstājēja radinieki manto pēc zināmas kārtības, kas daļēji pamatota uz radniecības veidu un daļēji – uz tās pakāpju tuvumu. Mantošanas kārtības ziņā izšķir četras likumisko mantinieku šķiras:

• pirmā šķira – visi mantojuma atstājēja lejupējie mantinieki (bērni, mazbērni);

• otrā šķira – mantojuma atstājēja pēc pakāpes tuvākie augšupējie (vecāki, vecvecāki), kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni;

• trešā šķira – mantojuma atstājēja pusbrāļi un pusmāsas un pirms viņa mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni (pusbrāļi un pusmāsas ir tad, kad ir viens kopīgs vecāks);

• ceturtā šķira – pēc pakāpes tuvākie sānu radinieki (brālēni, māsīcas, tēva un mātes brāļi, māsas), neizšķirot pilnīgo radniecību no nepilnīgās (piemēram, māsas un pusmāsas mazbērniem būs vienādas tiesības mantot šajā šķirā).

Zemākas šķiras mantinieks nemanto, kamēr ir dzīvs kāds augstākas šķiras mantinieks.

Tā kā zemes īpašumu jūsu vīrs mantoja no saviem vecākiem, tas neietilpst laulāto kopmantā, un jums nav tiesību uz pārdzīvojušā laulātā daļu no šā īpašuma. Tātad mantojums tiks sadalīts vienādās daļās starp jums kā laulāto un jūsu mirušā vīra brāli kā otrās šķiras mantinieku, ja viņš uz mantojumu pieteiksies.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

1 komentārs

  1. ”Tā kā zemes īpašumu jūsu vīrs mantoja no saviem vecākiem, tas neietilpst laulāto kopmantā, un Tā kā zemes īpašumu jūsu vīrs mantoja no saviem vecākiem, tas neietilpst laulāto kopmantā, un jums nav tiesību uz pārdzīvojušā laulātā daļu no šā īpašuma. Tātad mantojums tiks sadalīts vienādās daļās starp jums kā laulāto un jūsu mirušā vīra brāli kā otrās šķiras mantinieku, ja viņš uz mantojumu pieteiksies.
    Varētu tuvāk paskaidrot-jo nesaprotu-pirmajā teikumā pateikts,ka”jums nav tiesību uz pārdzīvojušā laulātā daļu no šā īpašuma.”Tajā pašā laikā -otrajā teikumā:” mantojums tiks sadalīts vienādās daļās starp jums kā laulāto un jūsu mirušā vīra brāli ”-uzsvars likts-ja vīra brālis PIETEIKSIES uz mantojumu,bet, ja nepieteiksies?
    Manā skatījumā -pretruna-kā tad ir īstenībā?

Pievienot komentāru