Praktiski
Manas tiesības

Nolēmu pats aiziet no darba. Kādos gadījumos pienākas atlaišanas pabalsts?0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto-Shutterstock

Esmu pensionāre, bet aizvien turpinu strādāt pašvaldības bērnudārzā par pavāra palīgu. Šajā darbā esmu nostrādājusi vairāk nekā 20 gadu. Vai man pienākas atlaišanas pabalsts, kas paredzēts Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta 1.¹ daļā, ja esmu nolēmusi no darba aiziet? INESE

Darbiniecei, kura nepārtraukti nostrādājusi pašvaldības bērnudārzā vairāk nekā 20 gadu, pienākas atlaišanas pabalsts četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos:

> sakarā ar institūcijas vai amata likvidāciju:

> amatpersonu (darbinieku) skaita samazināšanu;

> amatam (dienestam, darbam) noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli (ieskaitot pārejošu darbnespēju);

> noteikta vecuma sasniegšanu, pēc kura nav pieļaujama atrašanās dienestā;

> gadījumā, kad tiek atjaunota amatā (dienestā, darbā) amatpersona (darbinieks), kura iepriekš veica šos amata (dienesta, darba) pienākumus.

Tas iespējams arī citos Darba likumā paredzētajos gadījumos:

> ja darbinieks uzteic darba līgumu svarīga iemesla dēļ, par kādu uzskatāms ikviens apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības;

> ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;

> ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta; vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem, šajā laikā neieskaitot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja iemesls ir nelaimes gadījums darbā, kura cēlonis saistīts ar darba vides faktoru iedarbību, vai arodslimība.

Ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas citu iemeslu dēļ, darba devējam atlaišanas pabalsts nav jāizmaksā.

KONSULTĒJUSI VALSTS DARBA INSPEKCIJAS KONSULTATĪVĀ CENTRA VADĪTĀJA ZAIGA STRODE

LA.lv