Praktiski
Manas tiesības

Nodokļu parāds un tā atmaksa0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

2015. gadā pārdevu mežu, bet paziņojums, ka par to jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pienāca tikai šogad. Tagad no savas pensijas maksāju ienākuma nodokli pa daļām. Ja manis vairs nebūs, vai no maniem piederīgajiem – sievas un bērniem – varēs piedzīt šo parādu? HERBERTS MADONĀ

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta “Nodokļu parādu dzēšana” pirmo daļu valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas Valsts ieņēmumu dienests dzēš šādos gadījumos:

• fiziskās personas (nodokļu maksātāja) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas;

• nodokļu maksātājam – ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26. panta devītās daļas 4. punktu (lēmums nav izpildīts trīs gadu laikā no tā pieņemšanas, izņemot atsevišķus gadījumus, un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību);

• nodokļu maksātājam – ja trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro;

• individuālajam (ģimenes) uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) – dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas;

• nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un ja saskaņā ar Komerclikumu iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.

Likuma 25. panta trešā daļa turklāt paredz, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas (šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos) dzēš konkrētās pašvaldības.

LA.lv