Praktiski
Manas tiesības

No ģimenes tiek izņemts bērns, vecāki pretojas. Vai policija drīkst pielietot ieroci?0

Foto-Antonioguillem/Fotolia

Vai policija var pielietot ieroci, ja notiek bērna izņemšana no ģimenes un vecāki pretojas? Varbūt ir citi, saudzējošāki līdzekļi, jo var taču ciest arī citi cilvēki? Kas notiks, ja nejauši kāds tiks savainots? DAINA VALKĀ

Administratīvā procesa likums atļauj iestādei, kas izpilda administratīvo lēmumu, piemērot tā dēvēto tiešo spēku. Tā var rīkoties, ja administratīvais akts uzliek personai pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no tādas un viņa šo pienākumu nepilda. Tiešā spēka pielietošana ir fiziskā spēka, speciālu līdzekļu (rokudzelžu, dienesta suņu u.c.) vai ieroču (arī šaujamieroču) izmantošana. Taču no šiem veidiem jāizvēlas visefektīvākā iespēja, kas potenciāli vismazāk apdraud citu privātpersonu un sabiedrības intereses un vienlaikus vismazāk aizskar tās personas intereses, pret kuru tiešo spēku pielieto.

Izpildiestāde to var darīt pati vai uzdot kādai citai institūcijai vai policijai. Iespējamie zaudējumi, kas var rasties personai, pret kuru tiešo spēku pielieto, kā arī citai privātpersonai, nedrīkst būt acīmredzami nesamērīgi ar sabiedrības ieguvumu no administratīvā akta piespiedu izpildes.

!!! Tiešā spēka pielietošana, kas apdraud tās personas dzīvību, pret kuru piespiedu izpilde vērsta, ir pieļaujama vienīgi nolūkā glābt citas personas dzīvību. Ja administratīvā akta piespiedu izpildes gaitā cieš cita privātpersona, nevis tā, pret kuru vērsta piespiedu izpilde, šai personai ir tiesības uz atlīdzinājumu neatkarīgi no tā, vai piespiedu izpilde bijusi tiesiska vai prettiesiska.

LA.lv