Praktiski
Manas tiesības

No aprūpes iestādes līdz patstāvīgai dzīvei. Kādus pakalpojumus var saņemt personas ar garīgiem traucējumiem?0

Foto – Shutterstock

Labklājības ministrija ziņo, ka personām ar smagiem garīga vai fiziska rakstura traucējumiem tiks samazināts risks ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, palielinot iespējas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā. Šādas izmaiņas paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Noteikumos ir informācija par četriem aprūpes līmeņiem, to noteikšanas metodiku un sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Paredzēts veikt personas prasmju un spēju novērtējumu dinamikā, kas ļaus sociālajam dienestam vai institūcijai, kurā persona jau pašreiz saņem sociālās aprūpes pakalpojumu, sekot, vai cilvēkam nepieciešamā pakalpojuma apjoms un tā intensitāte nebūtu jāmaina, mainoties funkcionālo spēju līmenim.

Tas ir svarīgi lēmuma pieņemšanai par nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā (piemēram, grupu mājā, dienas aprūpes centrā). Lēmums par atbilstīgākā pakalpojuma piešķiršanu tiks pieņemts, balstoties uz pierādījumiem, kā arī uz speciālistu noteikto personas aprūpes līmeni, kas saistīts ar pašaprūpes prasmēm un spējām.

Ja cilvēks jau saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, bet viņa aprūpes līmenis ļauj saņemt pakalpojumu dzīvesvietā, personai būs tiesības mainīt sociālā pakalpojuma sniedzēju. Šādā gadījumā ar iesniegumu būs jāvēršas pie institūcijas vadītāja, kas sadarbībā ar pašvaldību, kura lēmusi par pakalpojuma piešķiršanu institūcijā, vai pašvaldību, kurā klients turpmāk vēlas dzīvot, noskaidros iespējas nodrošināt piemērotu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā.

Valdības pieņemtajos grozījumos arī noteikts, ka cilvēkam, kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pusceļa mājas pakalpojums tiks piešķirts uz 12 mēnešiem. To laikā viņam būs iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas un sadarbībā ar pašvaldību meklēt piemērotākos sociālos pakalpojumus ārpus institūcijas, jo pusceļa mājas ir tikai pusceļš līdz patstāvīgai dzīvei.

UZZIŅA

Patlaban pusceļa mājas pakalpojums tiek nodrošināts piecās pusceļa mājās četros valsts sociālās aprūpes centros (kopumā 125 personām ar garīga rakstura traucējumiem).

LA.lv