Praktiski
Mājas

Nesakārtota pastkastīte – nepiegādāts sūtījums0

Foto: Chislovaarina/SHUTTERSTOCK

Kaimiņiene teica, ka Latvijas Pasts draud nepiegādāt pastu, ja nebūs pareizi novietotas pastkastītes. Ko nozīmē pareizi? Vai nepietiek, ka novietoju to pie privātmājas vārtiem? ANITA LIELVĀRDES NOVADĀ

Viens no būtiskākajiem iemesliem, kas apgrūtina pastnieka darbu, ir klaiņojoši un nepieskatīti suņi, kā arī bojātas vai nepareizi uzstādītas pastkastītes. Pagājušajā gadā vairāk nekā 77 000 adresēs fiksētas salauztas vai drošai korespondences ievietošanai nepiemērotas pastkastītes, kas ir ļoti liels skaits. Turklāt daudzviet Latvijā korespondences saņēmēji vispār tās nav novietojuši.

Nedraud, bet aicina sakārtot

VAS Latvijas Pasts Ārējo komunikāciju vadības daļas vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone skaidro: “Latvijas Pasts nedraud, bet aicina iedzīvotājus sakārtot savu pastkastīti, lai mūsu darbinieki varētu nodrošināt korespondences pilnvērtīgu piegādi un saņemšanu, kurā piedalās divi spēlētāji – pasts, kas nodrošina piegādi, un saņēmējs, kam jāparūpējas, lai pastam būtu, kur šo piegādi kvalitatīvi nodrošināt.” Saskaņā ar MK noteikumiem Par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu pastkastītēm jābūt ierīkotām drošā vietā, kas brīvi pieejama pastniekam.

Ja cilvēks ignorē pastnieka lūgumus ierobežot suņu brīvību pasta sūtījumu piegādes laikā un aicinājumu sakārtot savas pastkastītes novietošanu un noformēšanu atbilstīgi MK noteikumiem, Latvijas Pasta darbiniekam ir tiesības nepiegādāt sūtījumu, bet izsniegt pēc pieprasījuma pasta nodaļā.

Vislielākā problēma – suņi

Foto: Vuifah/SHUTTERSTOCK

Pastnieka darbu visvairāk apdraud agresīvi suņi. “Biežākās kļūdas, ko pieļauj suņu saimnieki, ir mājdzīvnieku piesiešana pārāk garā ķēdē, ļaujot aizsniegties līdz pastniekam, kurš pārvietojas ar divriteni, suņa atstāšana pagalmā ar pārāk zemu žogu, kam tas var brīvi tikt pāri, vai arī pastkastītes novietošana tā, ka suns traucē un neļauj tajā ievietot korespondenci. Nereti pastkastītes tiek piestiprinātas žoga iekšpusē, kur pagalmā skraida nikns suns,” stāsta Vineta Danielsone.

Pastkastītes uzstādīšanas ABC

• Atbilstīgi spēkā esošajai likumdošanai ir virkne noteikumu, kā jābūt novietotai pastkastītei, lai pastnieks varētu piegādāt korespondenci. Vissarežģītāk tas ir lauku apvidos, kur līdz privātmājai ir garš pievedceļš.

• Pastkastīti ierīko tā, lai būtu viegli aizsniegt tās augšējo malu, kurai jābūt ne augstāk kā 165 cm no grīdas vai zemes.

• Izmēram un pastkastītes atvērumam jābūt tik lielam, lai tajā varētu ievietot vienkāršas vēstules A4 formātā.

• Daudzdzīvokļu ēkās pastkastītes novieto pirmā stāva kāpņutelpā. Uz šādām pastkastītēm norāda dzīvokļa numuru.

• Pie privātmājām pastkastītes novieto pie mājas teritorijas ieejas žoga (sētas) vai citā labi apgaismotā un drošā vietā, kas pieejama pastniekam jebkurā laikā. Uz šādām pastkastītēm norāda mājas numuru vai nosaukumu.

• Ja privātmāja atrodas pie pievedceļa, pastkastīti novieto ne tuvāk kā piecus un ne tālāk kā 10 metrus no tuvākās valsts vai pašvaldības autoceļa klātnes malas – vietās, pie kurām pastnieks ar transportlīdzekli var ērti piebraukt un manevrēt, netraucējot ceļu satiksmi.

• Jāpiebilst, ka iedzīvotājiem pirms pastkastīšu uzstādīšanas pašvaldības ielas vai autoceļa klātnes malā jāsaņem saskaņojums savā pašvaldībā, bet pirms rakšanas – pašvaldības atļauja rakšanas darbiem. Pašvaldībā jāvēršas ar iesniegumu, kurā norādīta informācija par plānotās pastkastītes lielumu un atrašanās vietu.

LA.lv