Praktiski
Manas tiesības

Nekārtības rotaļu laukumā. Kur vecākiem meklēt palīdzību, un kam par to jāatbild?0

Foto – Shutterstock

Nesen pie mūsu daudzdzīvokļu mājas ierīkoja bērnu spēļu laukumu, bet tajā ir dažādi trūkumi. Mans bērns, piemēram, spēlējoties smilškastē, regulāri atrod visādas drazas – ne tikai akmeņus, zarus, bet pat dažādus sadzīves priekšmetus. Kur meklēt palīdzību? Kam jāatbild par kārtību spēļu laukumā? DANA RĪGĀ

Juriste Tatjana Lubgina atgādina, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātajā projektā “Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai” norādīts, ka uz spēļu laukumu aprīkojumu attiecas Preču un pakalpojumu drošuma likums, kurā ir iekļautas no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par produktu vispārēju drošību izrietošas tiesību normas.

Var teikt, ka bērnu spēļu laukumi ir preces un pakalpojuma apvienojums, jo aprīkojums un pārklājums pirms uzstādīšanas ir prece, bet pēc laukuma izveidošanas, iekārtu uzstādīšanas un pārklājuma nodrošināšanas laukums kļūst par pakalpojumu.

Tas nozīmē, ka gan bērnu spēļu laukuma aprīkojumam un pārklājumam, gan laukumam kopumā turpmākā izmantošanā un lietošanā kā pakalpojumam jāatbilst noteiktām drošuma prasībām. Lai nodrošinātu preču drošumu, tām jāatbilst standartiem. Bērnu spēļu laukumu drošībai ir savs standarts (LVS EN 1176), pārklājumam – savs (LVS EN 1177). Taču šo standartu piemērošana ir brīvprātīga. Komersantam nav pienākuma izmantot standartu, bet ir pienākums garantēt drošību, kas nav mazāka par drošību, kas būtu sasniegta, piemērojot standartu.

Apsaimniekotājam ir svarīgi paredzēt budžetu regulārai bērnu spēļu laukuma apkopei, tostarp zāles pļaušanai, smilšu nomaiņai kastēs, atkritumu tvertņu iztukšošanai, ikgadējām pārbaudēm, pārklājuma papildināšanai (par 10% gadā), aprīkojuma daļu (šūpoļu stiprinājumu, sēdekļu, ķēžu) nomaiņai un citiem izdevumiem.

Jums jāraksta iesniegums mājas apsaimniekotājam, lūdzot novērst konstatētos trūkumus bērnu spēļu laukumā. Varat adresēt iesniegumu arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram par konstatētajiem Preču un pakalpojumu drošuma likuma pārkāpumiem.

SVARĪGI

Bērnu spēļu laukumā jābūt plāksnei ar šādu informāciju:

• neatliekamās palīdzības tālruņa numurs;

• informācija par personu, kas ir atbildīga par bērnu spēļu laukuma uzturēšanu (apsaimniekošanu);

• tālruņa numurs, lai sazinātos ar apkopes personālu;

• bērnu spēļu laukuma nosaukums un adrese.

LA.lv