Praktiski
Manas tiesības

Neatstājiet bērnus bez uzraudzības!0

Foto-Shutterstock

Nereti tieši vasarā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā tiek saņemtas ziņas par pirmsskolas vecuma bērnu pazušanu, kā arī atrašanos dzīvesvietā vai sabiedriskās vietās bez pieaugušo uzraudzības. Bērnu tiesību aizsardzības likumā rakstīts, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai pusaudžu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Inspekcijas speciālisti uzsver, ka pirmsskolas vecuma bērns, kurš tikai mācās pazīt lietas un situācijas, vēl nespēj kritiski izvērtēt dažādus notikumus un pieņemt racionālus lēmumus. Tas rada augstus riskus situācijās, kad var tikt apdraudēta bērna dzīvība vai veselība.

Ja bez uzraudzības tiek atstāts bērns, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākus vai personas, kas viņus aizstāj, var saukt pie administratīvās atbildības. Vecāki ir atbildīgi par bērnu līdz viņa pilngadībai.

Ja kādam rodas aizdomas par iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem ģimenē, inspekcija aicina bez kavēšanās par to ziņot pašvaldības sociālajam dienestam vai bāriņtiesai, kas var pārbaudīt situāciju un vajadzības gadījumā sniegt nepieciešamo palīdzību. Visu diennakti var arī bez maksas zvanīt bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111. Savukārt, ja pirmsskolas vecuma bērns ir atstāts viens pats bez uzraudzības, nekavējoties jāziņo policijai.

LA.lv