Praktiski
Mājas

Nav nemaz jāiziet ārpus mājokļa, lai ciestu nelaimes gadījumā. Kā sevi pasargāt0

Foto-Fotolia

Svētku gatavošanās drudzim sākoties, steidzot paveikt vairākus darbus vienlaikus, arī mājās jābūt uzmanīgiem, lai pasargātu sevi un savas atvases no dažādām traumām. Apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) pieredze liecina, ka tieši mājās apstākļos, neuzmanīgi rīkojoties ar sadzīves tehniku, lielākoties gūti dažādi apdegumi, turklāt vairāk nekā pusē gadījumu savainotas tiek rokas.

Nav nemaz jāiziet ārpus mājokļa, lai ciestu nelaimes gadījumā. Ikdienas steigā, cenšoties paveikt vairākas lietas vienlaikus, aizmirstam par pavisam elementāru drošības pasākumu ievērošanu, kā rezultātā pat mājās gūstam nopietnas traumas un apdraudam pārējos ģimenes locekļus. Visvairāk pieteiktie atlīdzību gadījumi ir saistīti ar gludekļa, ūdens vārāmās tējkannas, blendera/miksera, kā arī dārza un remonta ierīču lietošanu, lielākoties paralēli veicot vēl citas darbības.

Katru gadu tiek reģistrēti dažāda veida apdegumi, lūzumi, griezumi, elektrotraumas. Kā pieaugušie, tā arī bērni savaino rokas un pirkstus (sagriežot blenderī, apdedzinot pie gludekļa, applaucējot no tējkannas karstā tvaika u.c.), cieš arī kājas un to pirksti (uzkrīt gludeklis, nazis u.c.). Tāpat ir arī vairāki gadījumi, kad, kājām sapinoties elektrības vados vai aizķeroties aiz mēbelēm, kritiena rezultātā gūti lūzumi un sasitumi.

Nereti šajos neuzmanības gadījumos pie vainas bijuši mobilie tālruņi. Lai arī ne vienmēr tiek atzīts, cilvēki, arvien biežāk pārvietojoties vai paralēli citām lietām darbojoties, savu uzmanību velta tikai viedierīču ekrāniem, kamdēļ nepamana šķēršļus un, nepievēršot uzmanību apkārt notiekošajam, veic darbības, kas noved pie pēkšņiem nelaimes gadījumiem.

Lai gan pēdējo gadu laikā kopējais reģistrēto elektrotraumu skaits ir samazinājies, tās tiek reģistrētas katru nedēļu. Traumas visbiežāk tiek gūtas, neuzmanīgi lietojot elektroiekārtas vai darot to neatbilstoši lietošanas instrukcijai.
Vecākiem nepieciešams pārbaudīt, vai apkārt esošās elektroierīces ir drošas un nav bojātas. Ieteicams parādīt atvasēm, kā elektroierīces pareizi un droši lietot. Tāpat arī svarīgi ir neatstāt bērnus bez uzraudzības, īpaši elektrības vadu vai kontaktligzdu tuvumā.

Lai izvairītos no sadzīves tehnikas radītām traumām, speciālisti aicina:
* Atcerēties, ka darba drošība vienmēr ir pirmajā vietā!
* Pirms jaunas elektroierīces pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar tās lietošanas instrukciju. Instrukcijas nav domātas tikai gadījumiem, kad ierīce jau ir sabojājusies.
* Rīkojoties ar sadzīves tehniku, uzmanību veltīt tikai tām, kā arī neatstāt tās ieslēgtas bez uzraudzības.
* Nedrīkst darbināt elektroierīces, ja ir redzams pat it kā nenozīmīgs to bojājums, bojāti to apvalki, vadu izolācija vai vadiem bojātas kontaktdakšas.
* Nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām, jo ūdens ir lielisks elektrības vadītājs. Ja slēdzim ir kaut mazākais bojājums, var saņemt spēcīgu strāvas triecienu. Slēdzim jābūt nosegtam ar vāciņu un nedrīkst būt redzamiem vadiem vai to savienojumiem.
* Nedrīkst labot, izjaukt vai mazgāt sadzīves elektropreces, ja tās ir pieslēgtas elektrībai.
* Lietot mikseri/blenderi atbilstoši instrukcijai, izmantojot tikai tiem mērķiem, kam tas paredzēts.
* Ja gludināšanas laikā iezvanās telefons, izslēgt gludekli, un tikai tad dodies pie tālruņa. Ja gludināšana pabeigta, izslēgt gludekli un novietot to uz paliktņa.
* Ūdens vārāmo tējkannu ieslēgt tikai tad, ja tajā ieliets ūdens.

LA.lv