Praktiski
Manas tiesības

Miris tuvinieks. Kā no valsts saņemt apbedīšanas pabalstu, un cik liels tas ir?0

Foto-Shutterstock

Pēkšņi nomira mans vīrs. Biju spiesta aizņemties naudu, lai viņu apglabātu. Vai man ir tiesības arī uz kādu valsts pabalstu šajā sakarībā? Kur jāiet un kādi dokumenti nepieciešami, lai to saņemtu? ANASTASIJA Daugavpils novadā

Valsts piešķir apbedīšanas pabalstu trijos gadījumos:

1) sociāli apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

2) sociāli apdrošināta cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris sociāli apdrošinātais, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;

3) ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš uzņēmies apbedīšanu, ja sociāli apdrošinātais vai tā apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc darba attiecību vai pašnodarbinātības izbeigšanas.

Apbedīšanas pabalsta apmērs ir šāds:
• apdrošinātā cilvēka nāves gadījumā – mirušā apdrošinātā mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā;
• bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts trīskāršā apmērā;
• apdrošinātā cilvēka apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts trīskāršā apmērā;
• pensijas saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu pensiju apmērā;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts divkāršā apmērā.

Lai pieprasītu apbedīšanas pabalstu, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā jāiesniedz rakstveida pieprasījums. To var izdarīt personiski, elektroniska dokumenta formā (norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot veidlapu no VSAA mājaslapas: www.vsaa.lv), nosūtot pieprasījumu pa pastu (norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot veidlapu no VSAA mājaslapas).

Ja miris pensionārs, viņa laulātais (arī vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs), papildus apbedīšanas pabalstam var saņemt vienreizēju pabalstu mirušā divu pensiju apmērā. Lai to saņemtu, pensionāra laulātajam VSAA jāiesniedz iesniegums pabalsta saņemšanai un laulātā miršanas apliecība.

UZZIŅA

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 64,03 eiro, invalīdiem kopš bērnības – 106,72 eiro.

LA.lv