Praktiski
Manas tiesības

Mikrouzņēmumu darbinieki un valsts pabalsti: kādi pienākas0

Foto-Fotolia

Esmu atradusi darbu mikrouzņēmumā. Vai varēšu saņemt arī kādus valsts pabalstus, piemēram, ja saslimšu vai aiziešu garākā atvaļinājumā ar vēl vienu bērniņu? BAIBA MĀRUPES NOVADĀ

Mikrouzņēmuma darbinieks ir tieši tāds pats darbinieks kā visi pārējie strādājošie. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības uz visiem tiem pašiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem kā visiem strādājošajiem, kuri maksā nodokļus. Taču jārēķinās ar to, ka pabalsti varētu arī nebūt tik lieli kā, piemēram, strādājot vidējā uzņēmumā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) precizējām – ja mikrouzņēmuma darbiniekam rodas tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (slimības, bezdarbnieka, maternitātes, vecāku pabalstus u.c.), tie tiek aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no VSAA aprēķinātā obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu objektu VSAA aprēķina katram mikrouzņēmuma darbiniekam, ņemot vērā obligāto iemaksu summu, t.i., atbilstīgi tai aprēķinātā mikrouzņēmuma nodokļa daļai, kas ir sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un proporcionāli mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam katrā mēnesī un viņu faktiskajiem ienākumiem. Tātad tiek piemērota tā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, kāda noteikta konkrētajai darbinieku kategorijai.

Ja kādu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieprasa mikrouzņēmuma darbinieks, kurš strādā tikai mikrouzņēmumā, tas būs neliels. Taču Mikrouzņēmuma nodokļa likums paredz iespēju darbiniekam pievienoties sociālajai apdrošināšanai brīvprātīgi, ja viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja un nav obligāti apdrošināts kā pašnodarbinātais. Brīvprātīgi mikrouzņēmuma darbinieks var pievienoties visiem tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem viņš ir apdrošināts kā mikrouzņēmuma darbinieks.

Ja izlemsiet tā rīkoties, tad jāvēršas jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums, un jāaizpilda reģistrācijas lapa. Var aizpildīt arī e-iesniegumu portālā Latvija.lv. Pēc reģistrācijas VSAA desmit darbdienu laikā izsniegs paziņojumu par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai.

!!! Mikrouzņēmuma darbinieki, brīvprātīgi pievienojoties sociālajai apdrošināšanai, sociālās iemaksas var veikt no pašu izvēlētiem ienākumiem, kas nepārsniedz 430 eiro mēnesī.

LA.lv