Ģimene, Manas tiesības

Māte strādā, tēvs vardarbīgs. Vai atņems bērnus?

Foto Fotolia
Uzziņa

Būtiskākie normatīvie akti, kas ģimenēm ar bērniem jāņem vērā Apvienotajā Karalistē:
• Children and Young Persons Act 1933 (Bērnu un jauniešu likums; pieņemts 1933. gadā);
• Children Act 1989 (Bērnu tiesību likums, pieņemts 1989. gadā);
• Children Act 2004 (Bērnu tiesību likums, pieņemts 2004. gadā).
Informācija par palīdzību personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē: www.victimsupport.org.uk/.

Mana paziņa dzīvo un strādā Anglijā. Ģimenē ir divi bērni, no kuriem viens ir invalīds. Sieva strādā, bet vīrs ar bērniem paliek mājās. Viņš esot slimīgi greizsirdīgs uz visiem, pat uz ārstiem, kuri nāk pie bērna invalīda. Sākot arī palaist rokas. Mēs teicām, lai sauc policiju, bet māte baidās, ka bērnus atņems. Kādi ir likumi Anglijā? Vai tiešām mātei var atņemt bērnus? LĪGA

Pamatjautājumi

Būtiski atcerēties, ka uz bērnu aprūpi, vecāku tiesībām un pienākumiem vienmēr attiecas tās valsts normatīvie akti, kurā viņi atrodas.

Labklājības ministrijā noskaidrojām, ka Apvienotajā Karalistē bērnu aizsardzības tiesību kopums sastāv gan no vairākiem normatīvajiem aktiem, gan spriedumiem, kas izriet no tiesu prakses. Turklāt jāņem vērā, ka normatīvie akti konkrētos valsts reģionos (Anglijā, Velsā, Skotijā un Ziemeļīrijā) mazliet atšķiras. Taču, tāpat kā Latvijā, arī Lielbritānijā vecākiem bērnu aprūpe jāveic ar vislielāko uzmanību un rūpību. Vecāku pienākums ir nodrošināt ne tikai bērnu pamatvajadzības (aprūpi, apģērbu, mājokli, ēšanu utt.), bet arī emocionālās vajadzības (drošības sajūtu, stabilitāti, attīstību utt.).

Diez vai dzīvē eksistē ideāli vecāki, taču ir svarīgi būt pietiekami gādīgiem, par prioritāti atzīstot bērnu vajadzības, bet, ja rodas kādas problēmas, bez kavēšanās vērsties pie speciālistiem pēc palīdzības.

Viens pats mājās 

Lai gan Anglijas normatīvajos aktos nav strikti noteikts, no kāda vecuma bērnu var atstāt bez pieaugušo uzraudzības, tomēr tiek uzskatīts, ka tikai no 12 gadu vecuma nepilngadīgo varētu uz neilgu laiku atstāt vienu pašu mājās. Bērns līdz 16 gadu vecumam nedrīkst atrasties viens pats nakts laikā. Īpašos gadījumos, kad tas tomēr nepieciešams, jāvienojas ar pazīstamu un uzticamu pieaugušo par bērna pieskatīšanu vecāku prombūtnes laikā. Nav atļauts atstāt bērnu arī vienu pašu automašīnā.

Ja šie nosacījumi netiek ievēroti, nepilngadīgais nonāks sociālo dienestu redzeslokā. To reakcija būs atkarīga no vecāku pieļautā pārkāpuma. Apvienotās Karalistes tiesu praksē ir pieņemts: ja vecāks rīkojies nolaidīgi un apdraudējis bērnu, atstājot vienu viņam bīstamā vidē (pat ja nekas ļauns nav noticis!), un ja policija to konstatē, par to var iestāties kriminālatbildība.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta gadījumiem, kad konfliktsituācija ģimenē veidojas starp pašiem vecākiem un pastāv vardarbības draudi. Ja starp māti un tēvu rodas konflikts, bērns var ciest gan emocionāli, gan fiziski. Arī šādos gadījumos jāmeklē speciālistu palīdzība, bet izvairīšanās to darīt tiek uzskatīta par vecāku nespēju pasargāt savus bērnus un nodrošināt viņiem drošu un stabilu dzīves vidi.

Pievienot komentāru