Praktiski
Manas tiesības

Nebija naudas mantojuma laicīgai nokārtošanai. Kā glābt situāciju? 16


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock

Žurnālā “Praktiskais Latvietis” izlasīju, ka uz mantojumu var pieteikties gada laikā, bet vai ir arī izņēmumi? Ko darīt, ja nebija naudas, lai noformētu mantojumu uzreiz pēc tēva nāves? Mans krustdēls turpināja dzīvot tēva mājā, maksāja visus izdevumus, bet meita no pirmās laulības dzīvo ārzemēs un nav ziņu, vai viņa vispār ir kaut ko darījusi, lai tiktu pie tēva mantojuma. Ko jūs ieteiktu tagad darīt? LIDIJA LIMBAŽU NOVADĀ

Civillikuma 693. pantā ir noteikts mantojuma pieņemšanas termiņš, proti, mantiniekam jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu:

> termiņā, ko ieceltam mantiniekam noteicis mantojuma atstājējs testamentā, mantojuma līgumā;

> līdz uzaicinājumā noliktajam termiņam (mantojuma atklāšanos pēc ieinteresēto personu lūguma vai dažos gadījumos pēc savas iniciatīvas izsludina zvērināts notārs un nosaka termiņu, kurā mantiniekiem jāizsaka griba pieņemt mantojumu);

> ja uzaicinājuma nav bijis – gada laikā, skaitot šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas iespējamā mantinieka faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies.

Ja tajā laikā, kad aicina mantot, mantojums atrodas iespējamā mantinieka faktiskā valdījumā vai ja šādu valdījumu viņš iegūst vēlāk un līdz iepriekš norādīto termiņu beigām nedod par mantojuma pieņemšanu noteiktu atsauksmi, atzīst, ka viņš to pieņēmis. Bet, ja iespējamais mantinieks, kura faktiskā valdījumā manta neatrodas, palaiž garām nolikto termiņu, noteikti neizsakot savu gribu, atzīst, ka viņš mantojumu atraidījis.

Ministru kabineta “Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu” paredz: ja mantinieks mantošanas iesniegumā norādījis, ka pieņēmis mantojumu faktiskā valdījumā, zvērināts notārs mantošanas iesniegumu pieņem arī pēc Civillikuma 693. pantā noteiktā likumiskā termiņa beigām.

Ja kāds no mantiniekiem (šajā gadījumā meita) laikus kārtojis mantojuma lietu, ir bijis notāra uzaicinājums citiem mantiniekiem pieteikties uz mantojumu noteiktā termiņā, bet šis termiņš ir nokavēts, nāksies par savu daļu pacīnīties tiesā. Atgādinām, ka mantojuma prasība noilgst piecu gadu laikā.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv