Praktiski
Manas tiesības

Mājas iedzīvotāji raksta iesniegumu domei par apsaimniekošanas problēmām. Kurš saņems atbildi0

Foto-Fotolia

Gatavojam iesniegumus no daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem (par apsaimniekošanas problēmām), lai tos iesniegtu domei. Vai atbildi varēs saņemt katrs, kurš būs šādu iesniegumu uzrakstījis? Varbūt labāk tomēr rakstīt vienu kopīgu iesniegumu? ANITA RĪGĀ

Likums nosaka, ka atbildi uz vairāku privātpersonu kopīgu iesniegumu nosūta tai privātpersonai, kura attiecīgo iesniegumu parakstījusi pirmā (ja vien iesnieguma iesniedzēji nav norādījuši citu privātpersonu, kurai jāsniedz atbilde). Ja šī persona nav sasniedzama, atbildi nosūta kādam citam no iesnieguma parakstītājiem, kurš norādījis savu adresi vai citas ziņas, kas palīdz ar viņu sazināties.

Ja iestāde būs saņēmusi vairāku privātpersonu atsevišķus iesniegumus vai vairāku privātpersonu kopīgus, pēc būtības vienāda satura iesniegumus, uz tiem var sniegt arī vienu kopīgu atbildi. Atbildes kopijas gan būs jānosūta katram iesniedzējam.

Taču, ja iesniegumu skaits ir tik liels, ka atbildes sniegšana uz katru iesniegumu prasītu nesamērīgus resursu patēriņus un šiem iesniegumiem nav individuāls raksturs (piemēram, tie iesniegti organizētā akcijā), uz tiem septiņu darbdienu vai viena mēneša laikā no pirmā iesnieguma saņemšanas dienas var sniegt vienu kopīgu atbildi, to nenosūtot iesniedzējam. Tad atbildi izliks iestādes apmeklētājiem pieejamās telpās un pēc mutvārdu pieprasījuma izsniegs personīgi iesniedzējam, kā arī publicēs iestādes mājaslapā internetā (ja nepieciešams, arī vietējā laikrakstā).

LA.lv