Praktiski
Manas tiesības

Mājai uzstādīts sarežģīts durvju kods. Kā dzīvokļu īpašnieki to var atcelt?0

Foto-Freer/Fotolia

Mūsu daudzdzīvokļu mājā uzlika ļoti sarežģītu durvju kodu, bet es nekādus papīrus par to neesmu parakstījusi, sapulces arī nebija. Kaimiņiene saka, ka jāiet uz tiesu. Vai tiešām es varu tiesā prasīt šādu lēmumu atcelt? Vai ir kāds likums, kas to nosaka? VALENTĪNA Rīgā

Dzīvokļa īpašuma likumā teikts – kopīpašumā esošajā daļā ietilpst arī dzīvojamās ēkas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (to skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), kā arī koplietošanas telpas (to skaitā bēniņi, kāpņutelpas, pagrabtelpas). Savukārt dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija dzīvojamajā ēkā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos, un tās sastāvā ir visi šīs ēkas dzīvokļu īpašnieki.

Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. Tātad dzīvojamās ēkas ārdurvis, arī to slēgšanas sistēma, kas turklāt saistīta ar pieejas nodrošināšanu gan koplietošanas telpām (kāpņutelpai u.c.), gan atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem, ir dzīvokļu īpašnieku kopības lieta. Kopība var pieņemt lēmumus šādā veidā:

1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;

2) aptaujas veidā (nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci);

3) citādi savstarpēji vienojoties.

Tātad, ja lēmumu par ārdurvju kodu uzstādīšanu ir pieņēmušas tikai atsevišķas personas (daži dzīvokļu īpašnieki), varat šādu lēmumu apstrīdēt tiesā, kā arī vienlaikus prasīt atzīt līgumu ar firmu, kas kodu uzstādījusi, par spēkā neesošu. Pretējā gadījumā nāksies jauno durvju kodu tomēr akceptēt.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv