Īpašums, Manas tiesības

Mainās mājas īpašnieks: cik ilgi ir spēkā mājokļa apdrošināšana?

Foto-baranq/Fotolia

Cik ilgi ir spēkā mājas apdrošināšana, ja mainās īpašnieks (īpašumu pārdod) vai ja īpašnieks nomirst? KĀRLIS BAUSKAS NOVADĀ

Mainoties apdrošināta nekustamā īpašuma īpašniekam, apdrošināšanas līgums ir spēkā par labu jaunajam īpašniekam vienu mēnesi pēc tam, kad zemesgrāmatā reģistrēta īpašnieka maiņa. Taču šāds nosacījums nav spēkā gadījumos, kad apdrošināšanas līguma termiņš izbeidzas agrāk, nekā tiek noformēti īpašuma tiesību maiņai nepieciešamie dokumenti, vai arī jaunais īpašnieks ir noslēdzis citu apdrošināšanas līgumu pirms minētā termiņa izbeigšanās.

Ja mājas īpašnieks nomirst, apdrošināšanas līgums paliek spēkā līdz mantinieka apstiprināšanai mantojuma tiesībās, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas periods izbeidzas agrāk un līgums tiek izbeigts.

Pievienot komentāru