Praktiski
Manas tiesības

Ļoti aktīvs tiesu izpildītājs ielaužas citas personas mājā un paņem mantas? Likums to pieļauj0

Foto-vchal/ Shutterstock

No manis parāda piedziņu veic ļoti aktīvs tiesu izpildītājs. Vai tiešām viņš drīkst ieiet citas personas mājā un paņemt kādas manas mantas, kas tur atrodas? LILITA RĪGĀ

Likums paredz, ka tiesu izpildītājs tik tiešām var apķīlāt parādnieka mantu, kas atrodas arī pie citas personas. Ja šī persona atteiksies ielaist tiesu izpildītāju kustamās mantas atrašanās vietā, viņš sabiedriskās kārtības nodrošināšanai var pieaicināt policijas pārstāvi, kura klātbūtnē telpu vai glabātavu tomēr atvērs un veiks apķīlāšanu.

Ja ir pierādījumi, ka telpā vai glabātavā atrodas parādnieka manta, bet neviens neatver durvis, to var izdarīt piespiedu kārtā policijas pārstāvja klātbūtnē. Taču tiesu izpildītājs, izvērtējis konkrētos apstākļus, var arī pieņemt lēmumu par apķīlāšanas atlikšanu.

Ja telpās vai citās glabātavās pēc to atvēršanas netiek sastapta neviena pilngadīga persona, tiesu izpildītājam jānodrošina to droša aizvēršana un aizzīmogošana. Pēc tam tur jāatstāj paziņojums ar uzaicinājumu ierasties tiesu izpildītāja prakses vietā, lai saņemtu šo telpu atslēgas.

!!! Piespiedu kārtā atvērtās telpās vai glabātavās esošās lietas, kuras tiesu izpildītājs neapķīlās, mantas aprakstes aktā nebūs norādītas.

Ja parādnieka mantas atrašanās pie citas personas būs noteikta ar savstarpēji noslēgtu līgumu (piemēram, nodošanu lietošanā jeb patapinājumu), tiesu izpildītājs šo mantu gan apķīlās, bet jautājumu par citas personas no līguma izrietošo tiesību saglabāšanu izšķirs tiesa.

LA.lv