Praktiski
Manas tiesības

Likuma normas attiecas uz visiem: darba devējs neņem vērā virsstundas0

Foto – Shutterstock

Vai jaunie Darba likuma grozījumi jau stājušies spēkā un vai tie attiecas uz visiem darba devējiem – gan valsts, gan privātajiem? Ja darba devējs nesteidzas grozījumus ieviest savā darbavietā un strādājošajiem pusdienas laiks netiek iekļauts darba grafikā kā apmaksāts, un arī virsstundas netiek ņemtas vērā, ko darīt? Vai darbiniekam ir tiesības kaut ko prasīt darba devējam par mēnešiem, kuros jau darbojas jaunie grozījumi, bet tie netiek pildīti? SANTA

Grozījumi Darba likumā stājās spēkā šā gada 16. augustā, un tie attiecas uz jebkuru darba devēju, kas darbojas gan privātajā, gan valsts sektorā. Darba likums un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistoši visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un strādājošajiem, kuri pie viņa strādā, ja vien darba devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības nodibinātas ar darba līgumu. Tad darba devējiem ir pienākums ievērot pieņemtās Darba likuma normas no to spēkā stāšanās dienas, un darbiniekiem ir tiesības uz jauno Darba likuma normu piemērošanu jau no pirmās dienas.

Ja ar darba devēju radušās domstarpības un tās nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, darbiniekiem ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā un informēt par iespējamiem darba tiesību pārkāpumiem.

UZZIŅA

• Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi: 67186522, 67186523 (konsultācijas pa telefonu tiek sniegtas no divām paralēlām telefona līnijām, nodrošinot nepārtrauktu klientu apkalpošanu katru darbdienu – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8 līdz 17; piektdienās no plkst. 8 līdz 14.30).

• Konsultācijas klātienē: K. Valdemāra ielā 38, k-1 (1. stāvā, rindas kārtībā), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ēkā Talejas ielā 1 (2. stāvā, rindas kārtībā), Rīgā.

KONSULTĒJIS VALSTS DARBA INSPEKCIJAS VECĀKAIS EKSPERTS ĒRIKS KILDIŠS

LA.lv