Praktiski
Dārzs

Sagrābtās lapas labāk kompostēt0

Foto – LETA

Vai ir lietderīgi nobirušās koku lapas izkaisīt uz aparamā lauka? Varbūt tomēr kompostēt? 
Austra Jēkabpilī

Nobirušās koku lapas nav zaļmēslojums, bet vienkārši augu atliekas. Ja vēlas, tās var vienmērīgi izkliedēt pa lauku un ieart. Tomēr pareizāk būtu tās kompostēt.

– Koku lapas ir organisks materiāls, kas augsnē satrūd diezgan lēni. Turklāt mikroorganismi, kas tās pārstrādā, papildus izmanto un imobilizē savos ķermeņos kādu daļu augsnē esošā minerālā slāpekļa, – atgādina LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta asociētā profesore Ināra Līpenīte. Tāpēc koku lapas tāpat kā salmus, sienu, kūdru, zāģskaidas, kas augsnē noārdās palēnām, labāk kompostēt kopā ar slāpekļa bagātiem komponentiem, piemēram, ar vircu, putnu mēsliem, fekālijām, saimniecības atkritumiem. Rezultātā iegūst labu organisko mēslojumu, kas uzlabo augsnes struktūru, nodrošina augu saknēm labvēlīgu gaisa un mitruma režīmu, papildina minerālvielu daudzumu un sekmē augsnes mikroorganismu darbību.

LA.lv