Praktiski
Manas tiesības

Kurš var saņemt apbedīšanas pabalstu0

Foto: Fotolia

“Nomira mana attāla radiniece, kurai Latvijā nav neviena cita tuvāka radinieka. Dēls dzīvo kaut kur Amerikā, bet tantes atstātajos dokumentos neatradu nevienu vēstuli vai kādu norādi, kur vīrieti varētu meklēt. Nekas cits neatliek – apbedīšanu nāksies uzņemties man. Vai es varētu dabūt arī kādu apbedīšanas pabalstu?” NATĀLIJA Liepājā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) precizējām, ka tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

• apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

• apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošināta persona, bezdarbnieks, kā arī pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;

• ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Tātad, ja esat uzņēmusies savas radinieces apbedīšanu, pabalstu, visticamāk, varēsiet saņemt. Tad jums VSAA nodaļā jāiesniedz apbedīšanas pabalsta pieprasīšanas iesniegums. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā: www.latvija.lv, taču to var izdarīt arī personīgi, nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski (ja jums ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu), kā arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA noslēgts līgums.

Apdrošinātās personas nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu – 764,42 eiro.

LA.lv