Īpašums, Manas tiesības

Kurš mantos automašīnu – sieva vai meita?

Foto - Shutterstock

Nomira automašīnas īpašnieks. Kurš būs mantinieks – sieva vai meita? Kā nokārtot automašīnas pārreģistrāciju? KAIMIŅŠ

Šajā gadījumā mantos gan sieva, gan meita, taču aktuāls ir jautājums – kādās daļās.

Ja mantojums iegādāts laulāto kopdzīves laikā un nav noslēgts laulības līgums, kurā norādīts, ka automašīna ir vīra atsevišķs īpašums, sieva varēs pieprasīt pārdzīvojušā laulātā daļu jeb pusi. Tad mantojumā sieva saņems šo daļu un vēl daļu no otras puses jeb kopā 3/4 domājamās daļas, bet meita mantos 1/4 domājamo daļu. Ja automašīna iegādāta pirms laulības vai bijusi vīra atsevišķs īpašums (piemēram, saņemta mantojumā vai kā dāvinājums), gan sieva, gan meita mantos 1/2 domājamo daļu no šā transportlīdzekļa.

Ja mirušais atstājis testamentu, mantojums var tikt sadalīts citādi. Taču, pie zvērināta notāra kārtojot mantojumu, vēlams uzrakstīt vienošanos par tā sadali, turklāt jānorāda, uz kuras personas vārda automašīna būs reģistrēta. Mantojuma sadali var veikt dažādi, piemēram, automašīnu uz sava vārda reģistrē meita, bet sievai tiek atmaksāta viņas daļas vērtība, vai arī sieva saņem automašīnu, savukārt meita manto mirušā atstātos noguldījumus bankās u.tml. Viss atkarīgs no kopumā atstātā mantojuma.

Jāņem vērā, ka, kārtojot mantojumu, automašīna būs jānovērtē.

Transportlīdzekļa pārreģistrāciju var veikt Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņai mantojuma gadījumā jāiesniedz šādi dokumenti:

> iesniegums;

> izziņa par agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzekļa īpašnieks transportlīdzekli iepriekš nav reģistrējis savā valdījumā (šāda izziņa nav nepieciešama, ja mantinieks transportlīdzekli noraksta);

> reģistrācijas apliecība;

> mantojuma tiesības apliecinošs dokuments (piemēram, mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu) vai tā kopija (uzrādot oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti.

Pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot dokumentus, kas apliecina mantojuma atklāšanās faktu un statusu (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, kā arī iesniedzot izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs.

Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē tā valdītājam līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā “Piezīmes” norāda “Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās”, kā arī informāciju par mantojuma atstājēju. Reģistrētais valdītājs transportlīdzekli var noņemt no uzskaites reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, vai norakstīšanai.

 

 

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

Pievienot komentāru