Praktiski
Manas tiesības

Kur meklēt palīglīdzekļus invalīdam, un kam tie pienākas bez maksas?0

Foto – Shutterstock

Kur Latvijā varētu meklēt palīglīdzekļus nestaigājošam invalīdam? Par Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru dzirdēts, bet varbūt ir vēl kādas citas iespējas (arī par maksu)? TERĒZIJA LĪVĀNOS

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo un tiflotehnika, ortozes, protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas.

Bez maksas

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt cilvēkiem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja viņi saņēmuši ārstniecības personas atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību. Kārtību un noteikumus, kā cilvēki saņem šos tehniskos palīglīdzekļus, reglamentē Ministru kabinets. Tehniskie palīglīdzekļi par valsts budžeta līdzekļiem pienākas:

• I, II un III grupas invalīdiem;
• bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
• bērniem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
• pilngadīgiem cilvēkiem, kuriem tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju;
• cilvēkiem ar anatomiskiem defektiem (protēze vai ortopēdiskie apavi).

Ko var saņemt Vaivaros

Cilvēkus ar tehniskiem palīglīdzekļiem nodrošina VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vai­vari”. Ārpus Rīgas ir nodaļas arī Kuldīgā un Rēzeknē.

VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” (adrese: Rīga, Ventspils iela 53) uz vietas var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus (tualetes krēslus, vannas un dušas krēslus, manuālās satveršanas stangas u.c.) un pārvietošanās palīglīdzekļus (riteņkrēslus, spieķus, kruķus, kvadripodus, rolatorus, staigāšanas rāmjus u.c.). Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparātus, ortopēdiskos apavus var saņemt centra Vaivari līgumorganizācijās.

Citas iespējas

Taču eksistē arī citas vietas, kur var dabūt nestaigājošam invalīdam nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus. Tos var meklēt meklēt aptiekās un pie neval­stisko organizāciju vai tehnisko palīglīdzekļu piegādātājiem.

Piemēram, šādas iespējas piedāvā Latvijas Sarkanais Krusts: http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/paliglidzeklu-noma/ un Speciālo palīglīdzekļu parks: http://medicine.lv/infolapa/c=specialo-paliglidzeklu-parks. Abās vietās turklāt var vienoties arī par nomu vai ziedojumu. Taču, ja esat nolēmusi palīglīdzekļus pirkt, iesakām interesēties pie piegādātājiem (t.sk. tiem pašiem, kuri tos piegādā Vaivariem), piemēram, SIA Kanins: http://kanins.lv/.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE INETA PIKŠE

LA.lv