Praktiski
Manas tiesības

Krīzes audžuģimenēm bērni jāuzņem jebkurā diennakts laikā0

Foto – Shutterstock

No 1. jūlija Latvijā ir ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi – krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (arī zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā, un specializētās audžuģimenes bērniem ar invaliditāti, kuriem izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālo traucējumu dēļ. Iegūt vienlaikus abas specializācijas gan nevarēs.

Toties šādām ģimenēm, kā arī pašreizējām audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem atbalstu sniegs speciāli izveidoti atbalsta centri. Tās būs īpašas institūcijas, kas piesaistīs jaunas audžuģimenes, aizbildņus, viesģimenes un adoptētājus, nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu, kā arī psiholoģisko izpēti, atlīdzības aprēķināšanu un izmaksu specializētajām audžuģimenēm un citus atbalsta pasākumus.

“Mēs nevaram likt bērniem gaidīt. Institucionālajā aprūpē esošajiem bērniem svarīgi nodrošināt augšanu ģimeniskā vidē pēc iespējas ātrāk. Ir jāveicina uzņemošo ģimeņu skaita pieaugums un to sagatavošana darbam ar bērniem gan krīzes situācijās, gan ar bērniem, kuriem ir smagi funkcionālie traucējumi,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Audžuģimenes noteikumi paredz audžuģimenes un specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanas un izbeigšanas kārtību, nosaka, kā bērnu ievieto audžuģimenē vai izbeidz viņa uzturēšanos tajā, savstarpējās tiesiskās, personīgās un mantiskās attiecības, audžuģimenes un specializētās audžuģimenes sadarbību ar atbalsta centru un bāriņtiesu. Labklājības ministrija ar jaunajiem atbalsta centriem slēgs līgumus, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanu un pārraudzību.

Specializētām audžuģimenēm plānots lielāks atalgojums nekā pārējām audžuģimenēm – šogad atlīdzība būs no 430 līdz 860 eiro.

LA.lv